16de eeuwse donjon wordt eindelijk gerestaureerd

 

Het gemeentebestuur van Meise is blij te kunnen aankondigen dat er een juridisch sluitendenoplossing is gevonden voor de restauratie van de donjon in Oppem.

De boerderij ‘Het hof ten Steen’ en de daarbij horende donjon werd bij het Ministerieel Besluit van 21 augustus 2003 definitief beschermd als monument. Het dossier ging in de jaren die volgden moeizaam vooruit, maar de restauratie is nu toch kunnen starten.

“We hebben bij aanvang van de nieuwe legislatuur onmiddellijk contact opgenomen met zowel de Afdeling Handhaving van het departement Omgeving als de eigenaar van de site. We wilden dringend vooruitgang zien in dit dossier vermits de toestand van de Donjon er enkel op achteruitging”, meldt schepen van Ruimtelijke Ordening Roel Anciaux.

De eerste vermelding van ‘Het hof ten Steen’ dateert al van 1413. Van een geïsoleerde woontoren evolueerde het tot een omvangrijk hoevecomplex dat later tijdens de godsdienstoorlogen werd vernield. De donjon werd gebouwd in het tweede kwart van de zestiende eeuw. De boerderij dateert van de zeventiende en begin achttiende eeuw.

“Het gemeentebestuur is zeer blij te kunnen melden dat er in dit dossier een formele overeenkomst werd afgesloten tussen het Departement Handhaving en de eigenaar. Deze overeenkomst zal de komende jaren leiden tot de volledige restauratie van de Donjon en de site”, aldus schepen Anciaux.

De overeenkomst voorziet binnen het tijdskader van een strikt stappenplan in de restauratie van de Donjon tegen uiterlijk januari 2023. De werken met betrekking tot de Donjon zijn sinds 15 september gestart.

Ook de restauratie van het woonhuis van ‘Het hof ten Steen’ moet tegen januari 2023 klaar zijn. Deze werken zullen beginnen op 1 januari 2021.

De werken met betrekking tot de omgevingsaanleg moeten dan beginnen op 1 januari 2024 en tegen uiterlijk 31 januari 2025 moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...