Gemeente en Natuurpunt pleiten samen voor ecoduct

Het gemeentebestuur en Natuurpunt pleiten in een brief aan de bevoegde ministers Van den Heuvel (Leefmilieu) en Weyts (Mobiliteit) samen voluit voor een ecoduct over de A12. “Een ecoduct in Meise geeft een meerwaarde voor mens, dier en natuur. Vandaag is er namelijk helemaal geen oversteekmogelijkheid op een traject van zo’n 4 kilometer en binnenkort vormt de sneltram een nog grotere barrière”, luidt hun betoog.

De ruimte tussen de dorpskernen van Wolvertem en Westrode vormt het laatste stukje ongerepte natuur van enige omvang tussen Antwerpen en Brussel. “Zodra je voorbij

Westrode (richting Antwerpen) rijdt is alles volop bebouwd en verhard”, legt Frank Vermoesen, voorzitter van Natuurpunt Meise, uit. “Die open groene ruimte verbindt verschillende open natuurgebieden in de regio zoals het Neromhof, de Beemden, het Leefdaalbos en het Velaartbos. Op iets verdere afstand vormt het een corridor tussen Europese beschermde natuurgebieden zoals het Buggenhoutbos (westen) en het Bos van Aa – Gravenbos.”

Het gemeentebestuur van Meise en Natuurpunt slaan nu de handen in mekaar om te pleiten voor een ecoduct in die omgeving. In haar bezwaar tegen de plannen van de sneltram pleitte de gemeente overigens in 2017 ook al voor een ecoduct. “Voor een ecoduct op die plaats zijn er vele argumenten. Zo vormt de A12 een onoverbrugbare barrière voor de natuur. De komst van de sneltram – die langsheen de A12 zal lopen – gaat dat barrière-effect nog verder versterken.”

Er zijn dan ook nergens over het hele traject veilige oversteekmogelijkheden. “Daardoor maakt de A12 vandaag veel slachtoffers, in het bijzonder bij de reeën. Dat is natuurlijk gevaarlijk voor mens en dier. Bovendien past de bouw van een ecoduct in de noodzaak om het verlies aan bos lokaal te compenseren, zoals het gemeentebestuur vraagt. Een ecoduct kan behalve voor dieren ook een verbinding creëren voor de mens. Vandaag is er geen enkele oversteekmogelijkheid tussen het kruispunt aan de Kerkhofstraat- Londerzeelsesteenweg en Wolvertem (Verbindingsweg).”

“Dat is voor vele fietsers en voetgangers een te lange barrière van zo’n 4 kilometer”, aldus schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA). Daarom kan er samen met het ecoduct ook een fietsoversteek gemaakt worden die aansluit op de geplande fietssnelweg.”

In een brief roepen zowel het gemeentebestuur als Natuurpunt de bevoegde ministers nu op om zo’n ecoduct ernstig te overwegen. Om de oproep kracht bij te zetten, organiseert Natuurpunt Meise een terreinbezoek aan het nieuwste ecoduct in Hoeilaart op 12 mei en later in het najaar volgt er nog een actiedag.

“Natuurlijk ligt het dierenwelzijn de minister heel na aan het hart”, klinkt het op het kabinet van Ben Weyts. “Maar de A12 kost ook veel mensenlevens. Het is de prioriteit van de minister om de kruispunten op de A12 veiliger te maken om mensenlevens te redden. Eerst moeten de zwarte kruispunten weggewerkt worden. Een ecoduct kan pas voor daarna zijn”, aldus woordvoerder Michaël Devoldere.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise