300 sociale woningen verdwijnen in de koelkast

 

Er komen voorlopig geen 300 sociale woningen in Eversem. Het gemeentebestuur heeft beslist om het megaproject Tussenveld ‘on hold’ te plaatsen. Er komt een stuurgroep die moet kijken hoe sociale huurwoningen ‘op een doordachte en gedragen manier kunnen worden gerealiseerd’. Tegen de plannen was al heel wat protest gerezen vanwege zowat 400 buurtbewoners die zich hadden georganiseerd in het actiecomité ‘Red de Eversemse Velden’.

De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting beoogt met dit omstreden project de bouw van maar liefst 237 sociale huurentiteiten en 59 koopwoningen in het centrum van Eversem.

“Zonder advies van gemeentebestuur en inwoners”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). “De realisatie van het project ‘Tussenveld’ zou verregaande gevolgen hebben voor Eversem. Niet alleen wordt er een flink stuk natuur aangesneden, ook de mobiliteit en de sociale mix in en om die regio zal zwaar onder druk komen te staan. Dan is er nog niets gezegd over de meer dan

waarschijnlijke wateroverlast.”

“De tijden zijn echter veranderd”, zegt schepen van Ruimtelijke ordening Roel Anciaux (Samen Anders). “De open ruimte wordt schaars en moet beschermd worden, maar ook de mobiliteit en de wijze waarop mensen wonen, mag niet meer aan het toeval overgelaten worden. De huidige generatie moet leren uit de fouten van het verleden.”

Het gemeentebestuur stelt vast dat ‘meer en meer groene ruimtes worden aangesneden en nieuwe woningen neergezet op plaatsen die niet ideaal zijn. Ver weg van gewone voorzieningen zoals winkels, school, openbaar vervoer,… “Daarom willen we ernstig overwegen om veeleer te investeren in het versterken van de bestaande centra met respect voor de historische context en het erfgoed van onze dorpen en op die manier groen laten wat groen is.”

Het nieuwe bestuur van Meise wordt intussen naar eigen zeggen geconfronteerd met heel wat onduidelijkheden, slecht gedocumenteerde aspecten en verkeerde informatie over het project. “In enkele dagen tijd heeft dit dossier heel wat ongeloof en zelfs paniek bij de bevolking veroorzaakt. We laten ons niet opjagen en willen doordachte en gedragen beslissingen nemen. Het uitbouwen van een woonbeleid vergt een ernstig onderzoek en een breed maatschappelijk overleg. Wonen is immers veel meer dan ‘huizen bouwen’ en het realiseren van sociale objectieven is meer dan ‘een optelsom van betaalbare woningen’.”

“Projecten als Tussenveld horen thuis in een groter plan”, vervolgt burgemeester Van den Brande. “En dat plan is er vandaag niet. Het is aan ons, het gemeentebestuur, om dat plan uit te schrijven. Mét inspraak van de bevolking en rekening houdend met de mogelijkheden die er vandaag de dag aanwezig zijn.”

Daarom beslist het college om grote bouwprojecten zoals Tussenveld ‘on hold’ te plaatsen tot er een duidelijke en gedragen visie ontwikkeld is. “Dit kan niet op enkele weken tijd. Er wordt een stuurgroep opgericht die het proces de komende maanden zal begeleiden en zo snel mogelijk alle betrokken groepen en deskundigen rond de tafel zal brengen. Deze stuurgroep zal nagaan in hoeverre het realiseren van het Bindend Sociaal Objectief wat betreft sociale woningen op andere manieren kan gerealiseerd worden. Naarmate het meerjarenplan meer gestalte krijgt, zal ook blijken in hoeverre de gemeente de komende jaren ook zelf haar bijdrage kan leveren aan het realiseren van haar sociale objectieven.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise