Stormschade in Grimbergen

De gemeente Grimbergen gaat na of ze de stormwinden van afgelopen weekend kan laten erkennen als algemene ramp. Het afgelopen weekend raasde een storm over Vlaanderen die heel wat schade aanrichtte. Ook in Grimbergen was er heel wat schade. Vlaamse gemeenten die het voorbije weekend zware schade ondervonden als gevolg van de rukwinden, kunnen bij het Rampenfonds een aanvraag indienen om dit stormweer te erkennen als ramp.

Schade melden met het aangifteformulier

“Als gemeente dienen we een inschatting van de schade te maken. Hiervoor moeten we weten hoeveel inwoners er schade hebben geleden”, licht schepen Philip ROOSEN toe. “Onze gemeente heeft 30 dagen de tijd om bij het Rampenfonds een aanvraag in te dienen om dit stormweer te kunnen laten erkennen als ramp, waarna het KMI een onderzoek kan opstarten. Daarom vragen we de inwoners van onze gemeente om ons de geleden schade te melden met het aangifteformulier dat u op de website vindt in het e-loket.”

Bij schade dient u in eerste instantie uw verzekering aan te spreken. Daarna kunt u bij de gemeente aangifte doen van de opgelopen schade met foto’s, de geraamde kosten en een omschrijving van de schade. De tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds is voorbehouden voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis ‘eenvoudige risico’s’.

De gemeente zal op basis van de schademeldingen, de omvang van de schade voor het grondgebied Grimbergen aan het Rampenfonds doorgeven. Als de Vlaamse Regering beslist dat deze stormwinden als ramp erkend worden, zullen we de inwoners hierover informeren zodat ze een schadedossier kunnen indienen bij het Vlaamse Rampenfonds.