Meise heeft eigen ‘State of the Union’

 

Een jaarlijkse ‘State of the Union’ van de burgemeester: het is één van de opvallende speerpunten van het nieuwe bestuur. “We willen op die manier de bevolking informeren over wat we gedaan hebben, wat we gaan doen én wat we niet hebben kunnen doen”, zegt Gerda Van den Brande die gisteravond de spits afbeet. “Niet uit het hoofd, nee (lacht). Het waren drie volle bladzijden. Ik ben Bart De Wever niet.”

De burgemeester in Meise zal voortaan elk jaar een ‘State of the Union’ adresseren ten aanzien van de gemeenteraad. “Een primeur in Vlaanderen”, weet kersvers burgemeester Gerda Van den Brande. Gisterenavond beet ze alvast de spits af. “Nee, wij zien het helemaal niet ‘groot’, zoals de criticasters zullen zeggen”, lacht Van den Brande. “Het is misschien ‘op zijn Amerikaans’ maar het klinkt goed als naam. Beter dan ‘intentieverklaring’ alleszins. Uiteraard zijn we maar een gewone gemeente, maar toch…”

“We willen het vertrouwen in de politiek versterken. Meer transparantie en een goede communicatie zijn daarom essentieel. Wij nemen hiertoe concrete acties zoals een deontologische code voor mandatarissen, een efficiënt klachtenbeheer en audiovisuele opnames van de gemeenteraad. Ook de jaarlijkse ‘State of the Union’ in januari kadert hierin: wij maken een duidelijke balans op van de realisaties en stellen helder waar het bestuur het volgende jaar op inzet.”

“Ik zal dus telkens zeggen wat we gerealiseerd hebben, waar we naartoe willen en ook wat we niet gaan doen. Elk jaar zullen we evalueren wat dringend is en wat opzij gezet kan worden. En we gaan dit ook duidelijk meedelen. Dat is de opzet. Het maakt deel uit van een nieuwe goeie start waarbij communicatie erg belangrijk is.”

De eerste Meisese ‘State of the Union’ duurde zowat een kwartier. Aan bod kwamen alle mogelijke domeinen gaande van mobiliteit, over netheid tot (verkeers)veiligheid. “Uiteraard is dit nu allemaal in heel algemene termen geformuleerd maar we zullen dit wel snel concretiseren.”

Een ongezien retorisch spektakel was het vooralsnog niet. “Ik heb vooral afgelezen”, geeft Van den Brande ootmoedig toe. “Drie bladzijden was te veel om vanbuiten te leren. Je moet je als nieuwe burgemeester inwerken en mijn vader is recent overleden. Dus daar had ik echt de tijd niet voor. Ik heb het besluit van de tekst wel zo veel mogelijk uit het hoofd proberen zeggen, dat is al een begin. Ik doe het ook al zonder spiekbriefje op nieuwjaarsrecepties. Ik ben mij dus aan het oefenen maar ik zal nooit een Bart De Wever zijn.”

De reacties waren overwegend positief. “Het was wel wat lang vonden sommigen (lacht). Er was alleszins ook applaus. Of dat enkel van de meerderheid was, weet ik niet meer zo goed… De gemeenteraad is alleszins wel geëindigd met een applaus wat toch ook wel opvallend was. Onze nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Katrien Uyttersprot heeft dat uitstekend gedaan.”

Van de gemeenteraadszitting werd voor het eerst ook een audio-opname gemaakt die op de website komt. “Zodanig dat iedereen thuis kan volgen. Visuele opnames zijn er vooralsnog niet. Het zal afhangen van het budget of dat er uiteindelijk komt.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise