Archeologische schat te bewonderen in bib

 

Nog tot eind deze maand kan je in de bibliotheek een vijftiental archeologische vondsten bewonderen die werden opgegraven aan Heimbeekveld. Het gaat om voorwerpen uit het midden-neolithicum, de late ijzertijd en de Romeinse periode. Een grote tijdsspanne dus, vrij uniek op één en dezelfde plek. Onder meer juwelen, armbanden, maar ook verbrande menselijke en dierlijke resten, een urne, en stukken van potten, schalen en aardewerk werden bovengehaald. In totaal gaat het zelfs om duizenden fragmenten.

Aan Heimbeekveld heeft een archeologisch onderzoek naar aanleiding van de uitbreiding van de woonwijk een heuse archeologische schat blootgelegd. In totaal werden zelfs duizenden stukken en fragmenten opgegraven daterend uit heel uiteenlopende periodes. “Onder meer een pijlpunt, twee kloppers en aardewerkscherven getuigen van de aanwezigheid van mensen uit het neolithicum (circa 4.150 v. Chr.)”, legt cultuurschepen Miel De Boeck (CD&V) uit. “In de westelijke helft van het onderzoeksterrein bevond zich dan weer een met greppels afgebakend erf met minstens twee tienpalige schuren en mogelijks een boerderij uit de late ijzertijd (600 v. Chr.) of vroeg Romeinse periode. Er werden eveneens twee Romeinse wegtracés ontdekt die in het verlengde van de huidige Mechelstraat en Veldstraat liggen.”

In een waterput daterend van 170 n.Chr. werden zelfs enkele complete skeletten van ree, das vos, en wild zwijn gevonden. Net als een verzilverde ring. Er werd zelfs een pruimenpit uit de Romeinse periode teruggevonden.

Die vondsten, waarvan de oudste meer dan 6.400 jaar oud zijn, worden permanent bewaard in het Onroerend Erfgoeddepot van Vlaams-Brabant op de site van het Pivo (Provinciaal Instituur voor Vorming en Opleiding) in Asse. -“Het markante feit hier is dat er eigenlijk van in de oertijd tot nu op die ene plaats bewoning is vastgesteld. En dat op een banale akker gewoon in verschillende lagen boven elkaar”, zegt depotbeheerder Jan De Cock.

De Meisenaren kunnen deze maand in de bib een aantal van de vondsten zelf komen bewonderen. “Een selectie van deze vondsten presenteren we nu voor het eerst aan het brede publiek via een pop-uptentoonstelling in een speciaal hiervoor ontworpen ‘kijkkast’” legt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed, uit. “Deze compacte tentoonstellingskast laat geïnteresseerden kennismaken met de opgravingsresultaten met de hulp van originele objecten, kaartmateriaal en foto’s.”

“We hebben een selectie van een 15-tal stukken gemaakt op basis van ‘schoonheid’, en het verhaal of context dat we er aan konden vastknopen”, vervolgt De Cock. “Ook curiositeiten zoals verbrande menselijke resten zijn opgenomen. De topstukken zijn in mijn ogen de sieraden en armbanden omdat ze getuigen van specifiek menselijke aanwezigheid.”

De tentoonstelling blijft nog te bezichtigen tot eind deze maand. Erfgoedkring Berla is ook van dichtbij bij het project betrokken en voorziet infosessies. Er zijn ook bezoeken voorzien van de basisscholen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise