Politie onderzoekt fraude met nagemaakte Incovo-vuilniszakken

De politie van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen) voert al sinds enige tijd een onderzoek naar fraude met nagemaakte vuilniszakken van intercommunale Incovo. In Vilvoorde, Machelen en Zemst zijn al enkele maanden dergelijke valse vuilniszakken in omloop maar in het belang van het onderzoek werd dat niet eerder bekendgemaakt. De inwoners worden nu opgeroepen om na te gaan of ze zelf in het bezit zijn van dergelijke zakken en dat te melden.

Het was de intercommunale die het gebruik van de valse afvalzakken tijdens een routinecontrole ontdekte en aan de alarmbel trok. “Incovo-afvalzakken zijn beveiligd tegen namaak waardoor valse exemplaren bij dergelijke controles snel opgespoord worden”, zegt directeur Jan Buysse van Incovo. “De namaakzakken zijn herkenbaar aan de productiecode naast het Incovo-logo aan de voorzijde van de afvalzak. Voor alle valse afvalzakken is deze “13/04/15-J”.

“Waar bij de gewone Incovo-zak de opbrengst van de afvalzak grotendeels dient om de kost van de afvalverwerking te dekken, ging deze bij de valse zakken volledig naar de verkoper”, zegt politiewoordvoerster Catherine Bodet.

Door de snelle actie van Incovo en de politiezone kon de financiële schade voor de intercommunale beperkt blijven. “De precieze omvang kennen we nog niet maar uit steekproeven blijkt dat een en ander toch nog relatief beperkt blijft”, aldus Buysse. De vuilniszak kost overigens 1,8 euro per stuk.

Vermoedelijk kochten heel wat inwoners de namaakzakken ter goeder trouw aan maar die mogen niet verder gebruikt worden. Incovo en de politie roepen nu op om na te gaan of je dergelijke namaakzakken hebt en die in te ruilen. Vooral bewoners van Vilvoorde, Machelen en Zemst moeten uitkijken. In Meise en Londerzeel, waar Incovo ook actief is, zijn er nog geen meldingen van vervalste zakken.

“Wie zakken met de productiecode “13/04/15-J” heeft, mag die binnenleveren bij Incovo in Vilvoorde of op één van de Incovo recyclageparken voor terugbetaling”, klinkt het, “mits vergezeld van een ondertekende verklaring met vermelding van de plaats waar deze werden aangekocht. Deze verklaringen kunnen helpen bij het traceren van de verdeelpunten en producenten van de zakken. Een typeverklaring kan worden afgedrukt vanop de website van Incovo.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise