Gemeente koopt grond voor uitbreiding CVO

Op de gemeenteraad werd beslist om het achterste deel van de tuin van de woning van de Stationsstraat 41, dat paalt aan het CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs), aan te kopen. Op die manier kan de gemeente zorgen voor een uitbreiding van de gebouwen van het CVO, wanneer het gedeelte waar nu de refter is, wordt afgebroken.

Er is al langer sprake van de reorganisatie en verkoop van de site ‘Sancta Maria’, gelegen naast de gebouwen van het CVO. Oorspronkelijk wilde de gemeente dit terrein verkopen en exclusief voorbehouden voor sociale huisvesting, maar door een aantal grotere projecten elders werd deze optie verlaten.

Met het oog op de mogelijke verkoop van deze gronden én omdat dat gedeelte van het CVO op termijn moet afgebroken worden wegens bouwrot, wordt het achterste gedeelte van de tuin van de aanpalende woning door de gemeente aangekocht. “Op die manier slaan we twee vliegen in één klap: we zorgen voor een coherent geheel met het oog op
verkoop en we zorgen voor kwaliteitsvolle gebouwen voor het CVO”, zegt schepen Van Patrimonium Sonja Becq.

“In plaats van op diezelfde plaats een nieuwe refter te bouwen wordt eraan gedacht om de twee vleugels van deze gebouwen met elkaar te verbinden via een overdekt terras dat als refter en als ruimte voor de vele activiteiten van het CVO gebruikt kan worden”, geeft onderwijsschepen Miel De Boeck nog mee. Het gaat om een stuk grond van 270m2. De kostprijs bedraagt 12.150 euro.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise