Nieuwe fase asbestsaneringen gestart

Een nieuwe fase asbestsaneringswerken is zopas van start gegaan in de ruime regio rond Kapelle-op-den-Bos en Willebroek. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) pakt nu specifiek de ophooglagen met asbestproductieafval in onder meer opritten en bermen aan. “Want ook deze homogene ophooglagen vormen vandaag nog een gezondheidsrisico wanneer asbestvezels vrijkomen en ingeademd worden”, klinkt het. De werken op diverse plaatsen zullen nog tot eind dit jaar duren.

In 2015 startte de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) met een nieuwe grote inventarisering van asbestproductieafval. Alle aangemelde percelen werden door een bodemsaneringsdeskundige onderzocht om de omvang en de saneringsnoodzaak te evalueren.

Zopas werd een nieuwe fase saneringswerken aangevat. “In het verleden werd in de ruime regio van Kapelle-op-den- Bos en Willebroek asbestproductieafval van de voormalige asbestverwerkende bedrijven veelvuldig gebruikt als ophogings- of verhardingsmateriaal”, legt OVAM-woordvoerder Jan Verheyen uit. “Ondanks het verbod op de productie van asbestcement in 1998, treffen we ook vandaag nog asbestproductieafval aan in opritten, bermen, nutsleidingen, putten, dijken, waterbodems en veldwegen.”

Asbestproductieafval bestaat uit hechtgebonden asbest- cementplaatjes die als snij- of perforatieresten vrijkwamen bij de productie van asbestcementen leien en -platen. Zeer specifiek asbestproductieafval zijn de zogenaamde as- bestcementdraailingen en freesresten van het afdraaien van asbestcement, die in de regio evengoed als ophogings- of verhardingsmateriaal werden gebruikt.

“Deze homogene ophooglagen vormen ook vandaag nog een gezondheidsrisico wanneer asbestvezels vrijkomen en ingeademd worden. Het verwijderen van de ophooglagen neemt dit risico voorgoed weg. De homogene ophooglaag met asbestproductieafval wordt tot een maximale diepte van 70 cm ontgraven en afgevoerd naar een vergunde stortplaats.”

De aannemer werkt volgens een beproefde methode waarbij hij, voor en tijdens het ontgraven, de bodem voortdurend bevochtigt om het opwaaien van asbestvezels te vermijden. “Tijdens de saneringswerken gebeuren regelmatig omgevings- en

persoonsmetingen om het vrijkomen van asbestvezels te detecteren”, gaat Verheyen verder. “Het ontgraven asbestproductieafval wordt onmiddellijk in bigbags in containers geladen die worden afgevoerd naar de stortplaats. De aannemer legt het terrein opnieuw achteraf opnieuw aan.”

De saneringswerken in deze fase zullen nog duren tot eind dit jaar. Momenteel wordt er onder meer gewerkt in de Bergkapelstraat en Kruisheide in Londerzeel, de Tisseltstraat in Kapelle-op-den-Bos en de Schriekkouterbaan in Meise.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise