Boze burger voert zelf tonnagebeperking in

Wolvertemnaar Alex De Boeck is het intussen 6 maanden lange getalm met de invoering van de tonnagebeperking in het centrum zo beu dat hij gisteren het heft in eigen handen nam.

Gewapend met ladder en cutter haalde hij symbolisch zelf de zak weg die over het tonnagebeperkingsbord hing op de hoek van de Driesstraat en de Verbindingsweg.

De tonnagebeperkingsborden staan wel al op de gemeentewegen (maar dus met een zak over) maar nog niet op de A12 en de gewestwegen. Dat is essentieel om het zwaar verkeer om te leiden langs de ringweg. De Boeck wijst zowel naar het Agentschap Wegen en Verkeer als de gemeente.

“Zij laten dit veel te lang aanslepen en houden de bewoners aan het lijnen. Dagelijks denderen de 25-tonners voorbij in een woonstraat waar ook nog eens de gemeentelijke Fusieschool ligt.”

Eerst was 18 november 2015 vooropgesteld, dan 27 februari als invoeringsdatum. “Als reden voor het uitstel werd eerst aangehaald dat het budget van AWV voor het plaatsen van begeleidende borden voor 2015 opgesoupeerd was. Uit het antwoord dat ik kreeg van AWV bleek echter dat de gemeente had nagelaten om een essentiële formaliteit te vervullen. Ik begin te denken dat sommigen de tonnagebeperking vooralsnog willen tegenhouden.”

AWV laat weten dat de nieuwe vertraging deels veroorzaakt werd door bijkomende vragen van de Plantentuin en de gemeente Kapelle-op-den-Bos om het signalisatieplan van de zone aan te passen. Op 12 juni zullen de borden uiteindelijk geplaatst worden.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise