Oplossing voor 'onbetrouwbare' verkeerslichten Veilinglaan

De verkeerslichten op het gevaarlijke kruispunt van de Veilinglaan met de Meusegemstraat en Neerpoorten worden structureel hersteld. Dat laat schepen van Mobiliteit Jonathan De Valck (N-VA) weten. De verkeerslichten waren de laatste weken slag om slinger defect.

Ze kwamen er een aantal jaar terug omdat er op het kruispunt geregeld zware ongevallen gebeurden. Maar de laatste maanden zijn er echter geregeld problemen. De lichten schakelen om de haverklap op het pinkend oranje licht.

“Soms gebeurde dat tot tweemaal binnen dezelfde week” zegt schepen van Mobiliteit Jonathan De Valck (N-VA). “Telkens moest de betrokken firma een interventie doen om de lichten opnieuw aan de praat te krijgen. Maar een en ander zorgde wel voor een gevaarlijke verkeerssituatie.”

Om het probleem te verhelpen, zocht de gemeente een structurele oplossing. Daarom besliste het schepencollege nu om een nieuwe aangepaste sturingsmodule te installeren.

Die biedt ook andere voordelen. Ze laat toe dat de gemeente op termijn zelfstandig de programmatie ervan kan aanpassen wanneer dat nodig is. “Bij omleidingen of andere noodgevallen kunnen we op die manier de doorstroming verbeteren”, aldus nog de Valck.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise