Puntensysteem bepaalt wie huis mag kopen

Het gemeentebestuur van Meise heeft beslist om een terrein langs de Hof ter Wilderweg te verkopen met het oog op de komst van een zevental nieuwe woningen. Die zullen echter alleen verkocht worden aan mensen die een duidelijke band met de gemeente hebben.

Om dat te bepalen wordt een opmerkelijk nieuw puntensysteem gehanteerd. Zo leveren onder meer actief zijn binnen een vereniging, kinderen in een opvang of school en jonger zijn dan 40 jaar punten op.

Heel wat jonge gezinnen verlaten Meise omdat de woningen en de gronden er enorm duur zijn, maar daar wil het schepencollege verandering in brengen.

Zo zal het een terrein van 36 are langs de Hof ter Wilderweg verkopen aan een team van een ontwikkelaar en een architect. Voorwaarde is dat er betaalbare woningen gerealiseerd moeten worden.

“Met dat project richten we ons op gezinnen en alleenstaanden met een gemiddeld inkomen die uit de boot vallen voor sociale huisvesting, maar die ook geconfronteerd worden met huizenhoge prijzen”, zegt Sonja Becq (CD&V), schepen voor ruimtelijke ordening en woonbeleid.

“Er zal een oproep gebeuren naar mensen die nog niet beschikken over een eigen woning en een maximum inkomen hebben dat 5.000 euro hoger ligt dan de inkomensgrenzen die door Vlabinvest zijn vastgelegd. Vlabinvest realiseert in Vlaams-Brabant betaalbare huur- en koopwoningen voor personen met een gemiddeld inkomen. Concreet hanteren we de grens van 69.090 euro voor een gezin en 48.060 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste.”

“De betaalbare eengezinswoningen, we schatten een zevental, zullen uitsluitend verkocht mogen worden aan mensen die een duidelijke band met onze gemeente hebben”, gaat Becq verder.

“We gaan hierbij met een puntensysteem werken. Zo zal in hoofdzaak rekening gehouden worden met het aantal jaren dat men in de gemeente woont. Daarnaast worden er extra punten toegekend voor wie actief is in een vereniging. De aanwezigheid van schoolgaande kinderen in Meise of kinderen opgevangen in een lokaal kinderopvanginitiatief spelen een rol.”

“Ook wie jonger is dan 40 krijgt extra punten. Wie de meeste punten scoort komt hoger op de lijst te staan. Pas als de kandidatenlijst volledig is uitgeput, kunnen woningen verkocht worden aan andere geïnteresseerden. Op die manier willen we een duidelijk signaal geven dat we jonge gezinnen in de gemeente willen houden.”

Zowel de verkoop als de criteria werden unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad. “We vragen ook dat de uitvoering van het project gestart wordt binnen 2 jaar na de ondertekening van de akten en dat de woningen binnen 5 jaar instapklaar zijn. “

Zowel de verkoop als de criteria werden unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad van Meise. Op termijn komen er ook nog zo’n 300 sociale koop- en huurwoningen in Sint-Brixius-Rode.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise