Sp.a-Meise2020 wil verfijning circulatieplan

Sp.a-Meise2020 wil dat er enkele bijkomende maatregelen worden uitgevoerd om het circulatieplan met de zone 30 in Wolvertem centrum een kans te geven. Dat werd recent ingevoerd maar kreeg meteen veel kritiek.

“Het circulatieplan verdient een eerlijke kans”, zegt gemeenteraadslid Roel Anciaux. “Er moet echter dringend meer gedaan worden opdat de doelstellingen van dit plan effectief worden gehaald. Wat het informeren en sensibiliseren betreft zijn de door de gemeente geplaatste infoborden bijvoorbeeld veel te klein. Autobestuurders kunnen ze amper lezen. Er moet op meer punten een infobord worden geplaats en deze moeten ook veel groter zijn. Aan de automobilisten moeten ook flyers met uitleg worden uitgedeeld.”

Ook aan de controle of de zone 30 wordt nageleefd, denkt Anciaux. “Vermits dit een nieuw gegeven is, moeten er nieuwe budgetten worden voorzien maar het blijft een open vraag of de politiezone of de gemeente Meise deze hebben voorzien.” Sp.a-Meise2020 brengt dit dossier op de gemeenteraad van oktober.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise