'De Lijn houdt ons aan het lijntje'

Ruim 1,5 jaar nadat ze de onheilstijding te horen kregen, verkeren de Meisenaren die dreigen onteigend te worden voor de komst van de sneltram nog steeds in totale onzekerheid.

“We kunnen niet voor- of achteruit. Ze zijn onze woningen komen schatten maar nu wil men ons het bedrag niet meedelen…” De Lijn steekt de schuld voor de vertraging op de gemeente, die – al voor een derde keer – de piste van het oostelijk tracé heeft laten onderzoeken.

Een groot aantal inwoners van de Hoogstraat, Wilgenlaan, Van Dievoetlaan, Astridlaan en Krokaertlaan weten al een hele poos niet meer waar hun hoofd staat. Eind 2013 kregen ze te horen dat de tram langs het westen van de A12 zou lopen. Een 15-tal woningen zouden daartoe onteigend worden.

Nu, ruim anderhalf jaar verder weten de bewoners nog steeds niet waar ze aan toe zijn. “We worden door De Lijn aan het lijntje gehouden”, vinden Annie Ruysseveldt en Jef Van Droogenbroeck die in de Krokaertlaan wonen.

“Al de getroffen bewoners konden hun huis laten schatten had men bij De Lijn gezegd. Maar nu, als puntje bij paaltje komt, mogen we niet weten hoe hoog dat bedrag is. Wat voor zin heeft dit dan? We kunnen geen kant uit op deze manier.”

Eind dit jaar zou het RUP klaar zijn en pas in 2017 zou de onteigeningsprocedure in gang gezet worden. “Dat is nog 2 jaar. Intussen staat ons leven stil. Je kan niet voor- of achteruit. Al bijna 2 jaar slapen wij amper 3 à 4 uur per nacht. Omdat dat maar in uw gedachten blijft doorwerken.”

“We kunnen ons huis wel verkopen maar je bent dan wel verplicht aan de koper te vermelden wat hem hier boven het huis hangt. Wie gaat dat kopen? En bovendien: tegen welke prijs?”

Guy Mullie uit de Koningin Astridlaan klinkt nog strijdvaardig. “Ik leg er mij nog niet bij neer dat die tram hier komt. Ik woon hier 40 jaar en heb mij al die jaren ingezet oor de gemeenschap. Dat ik nu maar ergens anders moet gaan wonen, pik ik niet.”

De Lijn geeft toe dat een en ander vertraging heeft opgelopen. “We hebben inderdaad al schattingen van de woningen gedaan”, zegt woordvoerster Karen Vandenplas.

“Het gemeentebestuur van Meise heeft ons echter om nog een bijkomende studie gevraagd. Men heeft gevraagd om het oostelijk tracé voor een derde maal te onderzoeken. De conclusie was echter niet anders dan bij de vorige twee studies. Namelijk, dat enkel een sneltram ten westen van de A12 een efficiënte en duurzame oplossing is voor het mobiliteitsprobleem in de regio.”

“Een oostelijk tracé zou 12,5 miljoen euro meer kosten, kan daarvoor maar 6 onteigeningen vermijden en voorkomt niet dat er an sich onteigend moet worden. Plus het tracé trekt een derde minder reizigers aan aangezien twee derde van de bevolking aan de westkant woont. Deze bijkomende studie heeft er dus voor gezorgd dat er vertraging is en dat de inwoners langer in onzekerheid zitten.”

“Wat de onteigeningen betreft: we nemen het dossier terug op met de bedoeling de betrokkenen zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. De cel Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid werd ingeschakeld om de bepalingen van de landmeter te objectiveren en contact op te nemen met de bewoners.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise