Meise is 'Sportelgemeente 2014'

De gemeente Meise mag zich ‘Sportelgemeente 2014’ noemen. Met deze titel worden de gemeenten in de kijker geplaatst, die een extra inspanning deden in het kader van de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Sportelen, Beweeg zoals je bent’. Met deze campagne probeert men een bijzondere inspanning te doen rond de promotie van sport voor 50-plussers.

“De titel van ‘Sportelgemeente 2014’werd slechts toegekend als er aan zes basiscriteria werd voldaan”, legt sportfunctionaris Dany Geysels uit. “Zo diende de gemeente onder meer een overleg te organiseren met diverse organisaties die actief zijn rond seniorenwerking in het algemeen en seniorensport in het bijzonder. Daarnaast moest minimum één gemeentelijke sportelactiviteit georganiseerd worden in samenwerking met zo veel mogelijk seniorensportclubs of sportclubs met een seniorensportwerking.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise