Boskapel Imde klaar voor herinwijding

De restauratie van de Boskapel van Imde in Meise zit in een laatste fase. De bak- en zandstenen barokkapel werd in 1707 gebouwd, als uitbreiding van het ouder bedevaartkapelletje ter ere van Maria.

‘De werken die in augustus 2012 werden opgestart lopen nu stilaan ten einde’, zegt schepen Sonja Becq. De renovatie heeft ruim 500.000 euro gekost. Op 14 en 15 augustus vindt de herinwijding plaats.

In 1658 hingen enkele vrome mensen een Lieve-Vrouwbeeldje op aan een oude eik in het bos van Imde. En al vlug gebeurden er ‘ongewone dingen’. Meer en meer gelovigen vonden er steun en hun voorbeeld heeft tot vandaag navolging gekend.

De wekelijkse woensdagavondvieringen van mei tot september worden ook nu nog druk bijgewoond en er zijn ook nog regelmatig doopsels en huwelijken in de mooie kapel. Die werd in 1707 gebouwd en is later nog dikwijls verbouwd.

Voeten in de aarde

Nu werd de Boskapel opnieuw helemaal gerestaureerd. Dat had wel wat voeten in de aarde. Eind jaren negentig al werd de principebeslissing genomen. Uiteindelijk werd het restauratiedossier om het beschermd monument weer in zijn oude glorie te herstellen in 2008 door het toenmalig gemeentebestuur opgesteld en ingediend.

De Vlaamse overheid kende een premie van zo’n 400.000 euro toe. De restauratiewerken werden in augustus 2012 opgestart en lopen nu dus stilaan ten einde.

‘In deze grondige restauratie werd zowel de buiten- als de binnenkant aangepakt’, legt schepen van Patrimonium, Sonja Becq (CD&V). ‘De daken werden vernieuwd, de gevels grondig gereinigd en de glasramen – die dateren uit de 18de, 19de en de 20ste eeuw – al naargelang de situatie, behandeld of gereconstrueerd, met behoud van zoveel mogelijk historisch materiaal. Ook het wapenschild en het Mariabeeld aan de voorgevel werden in ere hersteld.’

Binnenin werd onder meer de bepleistering aangepakt en de kapel herschilderd. ‘De laatste maanden heeft de aannemer hard gewerkt om de restauratiewerken zo snel mogelijk uit te voeren zodat de bezoekers tijdens de festiviteiten op 14 en 15 augustus al een zicht hebben op de afgewerkte kapel.’

‘Nadien worden de renovatiewerken verder gefinaliseerd met onder andere het plaatsen van duivenwering aan het Mariabeeld en in de klokkentoren, de vernieuwing van de elektriciteitsleidingen en het aanbrengen van nieuwe verlichting en branddetectie.’

Half miljoen

Het is nog niet duidelijk hoeveel de grootscheepse renovatie uiteindelijk zal kosten. ‘De definitieve afrekening is nog niet gekend. Momenteel staat de teller op iets meer dan 500.000 euro. De uiteindelijke kost voor de gemeente is dan ook nog niet gekend. Maar voor eventuele bijkomende kosten wordt zoveel mogelijk binnen het bestaande budget naar oplossingen gezocht’, besluit Becq.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise