Verkoop speelpleintjes definitief van de baan

Het gemeentebestuur van Meise buigt definitief voor het protest van de omwonenden van de speelpleintjes en ziet af van een verkoop. Ook een enquête over mogelijke alternatieven leverde namelijk een duidelijke ‘njet’ op.

De verkoop van het speelterrein aan de Kraaienbroeklaan voor 225.000 euro werd dan ook definitief uit de budgetwijziging gehaald. De vraag is waar de gemeente nu haar pijlen zal op richten om de begroting op te smukken.

De heisa rond de mogelijke verkoop van twee speelpleintjes in de Kraaienbroeklaan en de Wijnberg, kan eindelijk gaan liggen. Daarmee geeft de gemeente toe aan de storm van protest die ontstond bij de omwonenden toen die lucht kregen van de plannen die ertoe zouden  leiden dat hun speeltuintje werd omgevormd tot bouwgrond. Op die manier wilde men de lege gemeentekas spijzen.

Er werden door de buurtbewoners zowat 2.500 handtekeningen ingezameld. Op de gemeenteraad van mei zetten ze hun eisen kracht bij door met een 60-tal aanwezig te zijn. De meerderheid liet toen uitschijnen er alles aan te willen doen om de speelpleintjes te behouden.

Dat de gemeente wel degelijk heel erg om inkomsten verlegen zit bleek toen de bewoners daarna toch nog een enquête in de bus kregen omtrent een aantal ‘alternatieve’ verkopen.

‘Geen enkel voorstel is aanvaardbaar. Deze enquête gaat er van uit dat de verkoop al een uitgemaakte zaak is. Maar geen enkel voorgesteld alternatief is aanvaardbaar voor de buurt’, luidde de veelzeggende reactie.

Gemeenteraad

De enquête leverde bijgevolg ook een massale ‘nee’ op. Op de begrotingscommissie werd al duidelijk dat de meerderheid zich bij het standpunt van de op hun strepen staande buurtbewoners neerlegt. Dat werd dan ook dinsdagavond tijdens de gemeenteraad bevestigd. Die werd opnieuw bijgewoond door een twintigtal bewoners.

Het artikel werd nu helemaal uit het ontwerp begrotingswijziging gehaald. Voor de verkoop van het pleintje in de Kraaienbroeklaan was 225.000 euro voorzien. Oppositieraadslid Virginie De Klippel (Open Vld) vroeg om helemaal zeker te zijn ook nog eens expliciet een stemming aan over het punt.

Neemt niet weg dat de gemeente nu op zoek moet naar nieuw geld om de begrotingssituatie wat uit te klaren. Voorlopig zit men nog even safe maar men kan een en ander niet blijven doorschuiven naar de komende jaren. Op langere termijn zijn er dus extra inkomsten nodig of de situatie dreigt onhoudbaar te worden.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise