De Lijn bereid tot onderzoek oosttracé sneltram Brussel-Willebroek

De Lijn is bereid om voor de sneltram Brussel-Willebroek een alternatief oostelijk tracé te onderzoeken. Dat liet de openbare vervoersmaatschappij weten in een brief aan het gemeentebestuur van Meise.

De ongerustheid over de komst van een nieuwe sneltram door Meise houdt al enkele maanden aan. De Vlaamse regering keurde in december een aantal tracés goed, waarbij Meise op het tracé Brussel-Willebroek ligt.

Inwoners langs het westtracé worden met onteigening bedreigd en verzamelden zich intussen in een actiecomité.

‘Vanuit CD&V en de gemeente werd reeds geruime tijd aangedrongen om ook het tracĂ© langs de oostkant te onderzoeken’, zegt schepen en Vlaams parlementslid Sonja Becq.

‘Dergelijk traject biedt zeker voordelen, maar blijkt niet grondig onderzocht. Er zijn minder onteigeningen nodig, het parkeerbeleid kan daar beter worden uitgewerkt en de toegankelijkheid van stopplaatsen blijft even groot.’

‘Tegelijk blijven wij zeggen dat Vlaanderen moet aantonen dat deze sneltram een meerwaarde biedt voor de eigen inwoners, met name zorgt voor een snellere rechtstreekse verbinding met Brussel centrum. Maar ook dan zijn er begeleidende maatregelen nodig.’

Volgens Becq moeten voldoende parkeermogelijkheden worden geboden voor de eigen inwoners, naast maatregelen om toevloed en sluipverkeer uit andere gemeenten te ontraden.

‘Tegelijk moeten er extra verbindingen komen, via openbaar vervoer of fiets- en voetwegen tussen de verschillende deelgemeenten en de gemeentelijke centra. Ook openbaar vervoer naar naburige gemeenten moet verder versterkt worden.’

Het schepencollege maakte deze argumentatie over aan De Lijn en de bevoegde minister. De Lijn liet nu per brief weten bereid te zijn om het oostelijke tracé alsnog te onderzoeken.

Daar moeten wel nog budgetten worden voor uitgetrokken en dat kan enkele maanden duren.