Vandalisme in natuurgebied gestopt

Natuurpunt Meise heeft een tijdlang te kampen gehad met vandalisme in natuurgebied Birrebeekvallei. De paden, toegangswegen en bebording waren het doelwit. De daders ergerden zich blijkbaar aan de beperkte toegankelijkheid van een aantal paden. Er werd zelfs klacht ingediend bij de politie.

‘De twee kilometer smalle aarden wegjes en knuppelpaden die enkel toegankelijk zijn voor voetgangers, hadden vooral onder het vandalisme te lijden’, legt conservator Frank Vermoesen uit.

‘Regelmatig negeerden fietsers (meestal mountainbikers) het verbod om de paden te gebruiken. Daardoor hinderen ze niet alleen de wandelaars, maar beschadigden ze ook de planken van de knuppelpaden.’

‘Na regenweer laten de fietsbanden ook diepe sporen in de modder na. Het ging op een bepaald moment zelfs zo ver dat infoborden werden stukgeslagen en een voetgangerssas sneuveld.’

De lokale politie heeft de schade vastgesteld en Natuurpunt heeft klacht tegen onbekenden ingediend. Sindsdien zijn de problemen gestopt. 

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise