Akkoord over sluiting Civiele Bescherming

De federale regering bevestigt met een Koninklijk Besluit de hervorming van de Civiele Bescherming. De kazerne van Liedekerke gaat sowieso dicht, maar een taskforce moet bepalen hoe de veiligheid in Liedekerke gevrijwaard kan worden.

 

Tegen de aangekondigde sluiting van de kazerne van de Civiele Bescherming in Liedekerke werd er fel geprotesteerd, zelfs met een protestconcert tot gevolg. Maar zich verzetten heeft geen zin meer, want de Liedekerkse kazerne gaat sowieso dicht. Toch hoeven de inwoners van Liedekerke en omgeving niet voor hun veiligheid te vrezen. De gemeente Liedekerke eiste van de regering dat er zou onderzocht worden op welke manier de veiligheid van de inwoners in de regio gewaarborgd zou blijven en hoe de site, de gebouwen, het personeel en het materiaal van de Civiele Bescherming kon worden ingekanteld in de brandweerzones Vlaams-Brabant West of Zuid-Oost.

Daarom richt de regering nu een taskforce op met vertegenwoordigers van de Civiele Veiligheid, de betrokken brandweerzones, de gemeente Liedekerke en het kabinet Binnenlandse Zaken. Die taskforce moet voorstellen op maat uitwerken voor de infrastructuur en het over te dragen materiaal. “Verder heeft de federale regering zich ertoe verbonden dat geen enkele oplossing afbreuk zal doen aan het veiligheidsniveau en de dienstverlening die op vandaag bestaat met betrekking tot de ambulance- en brandweerdiensten”, zegt burgemeester Luc Wynant (CD&V) van Liedekerke.

 

Het akkoord stemt alle partijen tevreden. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kan zijn hervormingsplannen verder uitwerken, terwijl het gemeentebestuur van Liedekerke de garantie krijgt dat inwoners van Liedekerke nog steeds snel op ambulancediensten en brandweer kunnen rekenen. Ook N-VA Liedekerke reageert tevreden. “De hervorming zorgde in Liedekerke logischerwijs voor heel wat commotie, maar jammer genoeg werden de wildste verhalen gevoed door halve waarheden die het gemeentebestuur de wereld instuurde”, zegt Kasper Daem van N-VA Liedekerke. “In dat negatief verhaal wilden wij niet meespelen. Vanaf dag één zette N-VA Liedekerke in op het waarborgen van de eerstelijnsdienstverlening in onze regio, een visie gericht op de toekomst met een belangrijke rol voor de site van Liedekerke.”

Katia Segers (sp.a), die zich van bij het begin hevig verzette tegen de sluiting van de kazerne in Liedekerke, heeft gemengde gevoelens bij het akkoord. “Dat de eerstelijnshulp voor de Liedekerkenaren gegarandeerd blijft, is een evidentie. Het garanderen van snelle interventie bij calamiteit verwachten onze burgers van een minister van nationale veiligheid. Niet meer, niet minder”, zegt Segers. “De beslissing om 4 van de 6 kazernes te sluiten blijft een dwaze beslissing. Een goede regionale spreiding in functie van de nationale risico’s is cruciaal om de veiligheid van alle burgers van ons land te garanderen.”

Topartikels editie Ninove-Dender