Liedekerke Net houdt straten en pleinen proper

Op 1 november start in Liedekerke het project ‘Liedekerke Net’, met een eigen logo en een eigen identiteit.

De ploeg van Liedekerke Net, in een eerste fase drie personeelsleden, staat in voor het klein onderhoud van het gemeentepatrimonium. Dit kan gaan van het groenonderhoud van de speelpleinen tot het herstellen van een signalisatiebord of het sneeuwvrij houden van wandelwegen, fiets- of voetpaden.

‘Tevens zal de ploeg de strijd aanbinden tegen zwerfvuil en sluikstorten door gerichte acties te voeren en vooral permanent de straten net te houden. Door zwerfvuil te vermijden of snel te verwijderen, wordt een imago van vuile straten vermeden’, stelt burgemeester Luc Wynant (CD&V), bevoegd voor milieu, duurzaamheids- en afvalbeleid.

Sociale tewerkstelling

‘Liedekerke Net’ wil op termijn ook een sociaal tewerkstellingsproject te zijn met een activeringsbeleid voor kansengroepen. Met dit project wordt ook ingezet op mensen die weliswaar beschikken over tal van competenties en vaardigheden, maar nog niet sterk genoeg staan om ingeschakeld te worden in de reguliere arbeidsmarkt.

Via de uitbouw van het sociaal tewerkstellingsproject, dat ook deels een opleidingstraject moet zijn, zullen mensen de kans krijgen om werkervaring op te doen en hun competenties te versterken als opstap naar een duurzame tewerkstelling.

‘De ploeg van Liedekerke Net kan zich toespitsen op een aantal taken waarvoor de medewerkers van de dienst Onderhoud en Logistiek niet altijd beschikken over voldoende mankracht, maar toch een meerwaarde hebben voor Liedekerke. Zo ook sluit het project perfect aan bij wat leeft onder de inwoners van Liedekerke zoals wij ook mochten vaststellen in het kader van de publieke bevraging die we in mei bij de inwoners deden’, stelt Dirk Lodewijk (SP.A), schepen bevoegd voor openbare werken.