Gemeenteraad na vijf minuten al afgelopen

De gemeenteraad van gisteravond werd na amper vijf minuten al beĂ«indigd. Oppositiepartij N-VA – Lennik Kwadraat verliet meteen na aanvang de vergadering omdat de meerderheid voor de tweede maal op rij niet in aantal was.

Deze keer ontbrak Kelly Van Vlaenderen (LVB) wegens ziekte. Net als schepen Filip Van Ginderdeuren (LVB), die na een periode in de cel door zijn partij op non-actief werd gezet.

Voor oppositieraadslid Geert De Cuyper (N-VA – Lennik Kwadraat) was het deze keer wel welletjes. “Bij de vorige gemeenteraad hebben we onze goede wil nog getoond”, zei hij. “Maar deze keer weigeren we nog onze medewerking te verlenen aan een meerderheid die er niet in slaagt om in aantal te zijn. Het gaat hier duidelijk om onwil.”

Burgemeester Irina De Knop (LVB) repliceerde: “Mensen kunnen nu eenmaal ziek worden. Belangrijk is dat de buitenwereld weet dat we perfect kunnen vergaderen en tot besluiten komen op basis van art 26. Het is slechts door uw onwil en uw vertrek, dat aan deze voorwaarde niet is voldaan. Ik concludeer dat het politieke spel voor u voorgaat op het algemeen belang van de gemeente en dat van de Lennikenaar.”