Bib van de toekomst vindt nieuwe plek in kerk Strombeek

De Sint-Amanduskerk in Strombeek-Bever krijgt een opvallende nieuwe bestemming. Het kerkgebouw wordt een gedeelde ruimte voor liturgie voor de katholieke geloofsgemeenschap en een ‘inspirerende’ bibliotheek.

De huidige bibliotheek van Grimbergen bevindt zich achter het Cultuurcentrum in Strombeek-Bever. Het gebouw is niet meer in goede staat en beantwoordt niet langer aan de noden van een bibliotheek van de toekomst. Via het Team Vlaams Bouwmeester laat de gemeente een ontwerp maken voor een nieuwe bibliotheek in de Sint-Amanduskerk van Strombeek-Bever, gekoppeld aan een liturgische ruimte.

“In 2023 werd een dading afgesloten tussen de gemeente Grimbergen en het centraal kerkbestuur”, zegt burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). “Daarin werd de eigendomsstructuur van de verschillende gebouwen van de eredienst vastgelegd en werd onder meer afgesproken dat de gemeente eigenaar is van de kerk van Strombeek-Bever. Eenmaal dit duidelijk werd, grepen we terug naar de plannen van 2019 om een nieuwe bibliotheek te bouwen in de Sint-Amanduskerk van Strombeek-Bever.”

Schepen Trui Olbrechts (CD&V) vult aan: “Naast de bibliotheek zal er een liturgische ruimte voor 80 personen worden ingericht. Dit is een afspraak met het centraal kerkbestuur. De gemeente Grimbergen heeft de firma Kapittel onder de arm genomen om samen met de kerkgemeenschap en geïnteresseerden de specificaties van de liturgische ruimte vorm te geven. Bovendien doen we een beroep op de expertise van het Team Vlaams Bouwmeester bij de keuze van een ontwerper. We willen dit erfgoedgebouw immers een mooie, bijkomende invulling geven die ten dienste staat van al onze inwoners.”

“De bibliotheek van de toekomst zal minimaal 1.000 m² groot zijn en wil naast de zuivere bibliotheekfunctie ook een open huis zijn”, vervolgt Cultuurschepen Philip Roosen (N-VA). “Om onze ambitie van een kwaliteitsvol open huis waar te maken, vult de bibliotheek van Grimbergen haar klassieke uitleentaken aan met functies die mekaar beïnvloeden en versterken. De bibliotheek wil in eerste instantie toegang bieden tot kennis, cultuur en literatuur. Maar mensen moeten elkaar ook kunnen ontmoeten. Het is een plek van inspiratie, vertoeven en recreatie. In de bibliotheek zal men dus kunnen leren, beleven en ontspannen. Tevens moet men dingen kunnen maken en cocreëren. Dit zijn duidelijk meer functies dan vandaag het geval is in de huidige bibliotheek.”

Tegen oktober 2024 zal het Team Vlaams Bouwmeester, samen met het gemeentebestuur, een ontwerpbureau kiezen dat de plannen verder zal uitwerken. De start van de werken is gepland begin 2026. Tegen medio 2027 zullen de bibliotheek en de liturgische ruimte klaar zijn. De gemeente betaalt de volledige kosten van de bouwwerken, waarbij een beroep zal gedaan worden op overheidssubsidies.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise