Noordrandgemeenten halen gelijk in procedure tegen dwangsommen: “Schrijnend dat nog altijd geen billijk spreidingsplan voor vluchten werd doorgevoerd”

De federale overheid moet de vijf Noordrandgemeenten Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel per week een dwangsom van 50.000 euro blijven betalen zolang de vliegroutes van de luchthaven van Zaventem niet worden aangepast. De Rechtbank van Eerste Aanleg stelde zopas de minister, die een nieuwe procedure had aangespannen, in het ongelijk.

De vijf Noordrandgemeenten Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel ervaren zoals bekend heel wat geluidsoverlast van de luchthaven van Zaventem. Ze ijveren sinds jaar en dag dan ook voor een transparante vliegwet op basis van een eerlijke spreiding van de hinder. Reeds in 2016 dienden de vijf gemeenten gezamenlijk een milieustakingsvordering in tegen het gebruik van de betwiste vliegprocedures die de overlast maximaal afwentelen op de Noordrand. Op 30 mei 2018 veroordeelde de rechtbank de Belgische staat tot het betalen van 50.000 euro per week vertraging in de uitvoering van een aanpassing van de vliegroutes.

De Belgische staat, vertegenwoordigd door minister van mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), spande recent een nieuwe rechtszaak aan tegen de vijf noordrandgemeenten met als stelling dat de federale regering in de onmogelijkheid is om het vonnis uit te voeren en met als eis dat de dwangsommen worden opgeheven.

Op 31 januari stelde de Rechtbank van Eerste Aanleg de federale overheid in het ongelijk. De argumenten van de minister dat hij in de onmogelijkheid is om het gerechtelijk vonnis uit te voeren werden door de rechter van tafel geveegd. Daarom werd geoordeeld dat de dwangsom – 50.000 euro per week vertraging – onverkort behouden blijft.

“Het is schrijnend dat zes jaar na datum de minister nog altijd geen billijk spreidingsplan heeft

doorgevoerd”, reageert de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (Vooruit). Er werd opnieuw een hele legislatuur getalmd om rechtszekerheid en redelijkheid te bieden inzake de lawaaioverlast. De hete patat wordt bijgevolg opnieuw doorgeschoven naar de volgende federale regering.”

“Ondertussen moet de Vlaamse regering beslissen over een vergunningsaanvraag van de luchthavenuitbater die het moet mogelijk maken om het passagiersvervoer aanzienlijk te doen toenemen en het goederenverkeer – meestal met zwaardere en lawaaierigere toestellen – te verdubbelen. Als Noordrandgemeenten hopen we dat Vlaanderen deze vergunning behandelt met het oog op een maximale beperking van de lawaai- en verkeershinder waarbij er – eindelijk – een eerlijke spreiding van de overlast wordt gegarandeerd. De vijf Noordrandgemeenten hebben dan ook een negatief advies uitgebracht en bezwaar ingediend op de voorliggende vergunningsaanvraag.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise