Stap dichter bij herinrichting van Ring: liefst 115 verkeersknelpunten worden aangepakt

De Vlaamse regering heeft vrijdag principieel het licht op groen gezet voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het noordelijke deel van de Ring rond Brussel. Daarmee is een herinrichting van de Ring een stap dichterbij. “Met het GRUP willen we oplossingen realiseren die de mobiliteit op en rond de Ring veiliger maken en zo de doorstroming verbeteren”, klinkt het. Er worden liefst 115 verkeersknelpunten aangepakt.

De plannen om het noordelijke deel van de Brusselse Ring herin te richten zijn niet nieuw. Vlaanderen wil de R0-Noord naar eigen zeggen verkeersveiliger maken en de leefbaarheid in de omgeving vergroten. In het voorjaar van 2023 liep een openbaar onderzoek over het voorlopige gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Daarbij werden ook bezwaren geuit omtrent de stikstofproblematiek, die ervoor zorgden dat de goedkeuring van het GRUP een maand langer op zich liet wachten.

Nu is die principiële goedkeuring er wel. Zo voorziet men onder meer een parallelstructuur in twee zones, worden de op – en afritten herschikt om weefbewegingen te beperken en een veilige ring te creëren. “Met herinrichting pakken we 115 verkeersknelpunten aan. We houden rekening met een veranderende mobiliteit en zetten resoluut in op duurzame vervoersmodi zoals de fiets en het openbaar vervoer”, stelt mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD). “Zo telt het GRUP 27 comfortabele en veilige verbindingen en oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers. Het plan is bovendien flexibel, met het oog op innovaties zoals autonome voertuigen en nieuwe vormen van openbaar vervoer.”

Voorts zitten zestig ‘ecologische verbindingen’ vervat in het GRUP. Een landschapsbrug aan het Laarbeekbos moet ontsnippering van natuur tegengaan. “We pakken de geluidshinder en luchtvervuiling aan en creëren extra groenbuffers en open ruimte”, zegt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Nu de principiële goedkeuring van het dossier er is, zal de Vlaamse regering het advies vragen van de Raad van State. Nadien gaat de regering over tot de definitieve vaststelling. Intussen worden de eerste concretere ontwerpen en technische plannen opgemaakt, met het oog op de aanvraag van omgevingsvergunningen.

“We juichen deze beslissing toe en vragen om voort te maken met de volgende stappen zoals het advies van de Raad van State”, reageert Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Vlaams-Brabant. ”Dit is een belangrijke stap in het proces om de ring klaar te maken voor een duurzame toekomst en er valt geen tijd te verliezen door en tussen ellenlange procedures. De Ring rond Brussel is zo een belangrijke as voor onze ondernemers en het is van cruciaal belang dat de mobiliteitsdoorstroming optimaal kan plaatsvinden.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise