Kritiek op inplanting nieuwe GO-school: “Parkje verdwijnt en latere uitbreiding onmogelijk”

Oppositiepartij Groen betreurt dat het groene park van Villa Rijckendael moet verdwijnen voor de inplanting van de nieuwe GO!-school in Strombeek-Bever.

Op de gemeenteraad van 2 maart stelde Groen voor om de locatie te herbekijken. De nieuwe school zou immers gebouwd worden in het park ‘Villa Rijckendael’. Een van de weinige groene openbare parkjes van Strombeek. Volgens Groen zou door de bouw van de school het parkje grotendeels verdwijnen en wordt de school ingeplant op een locatie die de latere uitbreiding van de school zelf onmogelijk maakt.

“De buurtbewoners voelen zich gepasseerd”, zegt fractieleider Eddie Boelens. “Ze verliezen niet alleen hun park, maar vrezen ook voor een daling van de waarde van hun woning en het verlies van hun privacy. Het is betreurenswaardig dat de meerderheid er niet voor openstaat om alternatieven te bekijken en koppig verdergaat op de ingeslagen weg. Een nieuwe school is meer dan welkom in Strombeek, daar is iedereen het over eens. Alleen zijn er betere locaties om de school te bouwen. De opening is gepland tegen het schooljaar 2026-27. Het risico op lang aanslepende procedures tegen de bouw van de school is reëel, waardoor de bouw ervan onvermijdelijk zeer veel vertraging zal oplopen.”

“Er is helemaal geen sprake van om het groene binnengebied van de villa Rijckendael te doen verdwijnen als groene zone, wel integendeel”, reageert burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). “Momenteel ligt deze zone er erg verloederd en verwaarloosd bij. Deze site is een kleine 6800 m² groot. Een enkelvoudige school heeft nood aan een nuttige oppervlakte aan gebouwen van ongeveer 1.900m². Dat betekent dat men een grondoppervlakte nodig heeft van minder dan 1.000m². Dat betekent dat het overgrote deel van dit terrein onbebouwd én groen zal blijven. Van in het begin was het GO zelf ook vragende partij om deze site zo groen mogelijk te houden én ze open te houden voor het publiek.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise