Grimbergen breekt uit: pleintje in Breughelstraat wordt deels onthard

Vlaanderen is een van de meest verharde gebieden in Europa met als gevolg een groter risico op overstromingen, minder grondwater, warmere steden en dorpen en minder biodiversiteit. Grimbergen wil iets doen en geeft het goede voorbeeld in de Pieter Breughelstraat. Het bestaande pleintje wordt groener, krijgt parkeerplaatsen in grasdallen en een wadi. De gemeente kan hiervoor rekenen op steun van provincie Vlaams-Brabant en Kiemkracht.

“Door de klimaatverandering krijgen we als gemeente steeds meer te kampen met hittestress, wateroverlast en droogte”, zegt Leefmilieuschepen Chantal Lauwers (Vernieuwing). “In sterk verharde gebieden kunnen de problemen van hittestress en wateroverlast zeer sterk spelen. Onze inwoners ondervinden dit steeds meer aan den lijve.”

De bewoners van de Pieter Breughelstraat vroegen aan het gemeentebestuur om het pleintje in hun straat deels te ontharden. In de zomer zorgt het asfalt immers voor heel wat hittestress. Dankzij provincie Vlaams-Brabant kon het gemeentebestuur ingaan op deze vraag.

“De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt tien gemeenten, waaronder Grimbergen, in projecten rond het klimaatbestendig inrichten en beheren van het openbaar domein. De ondersteuning focust op de begeleiding van de gemeente bij de uitvoering van concrete acties op het terrein”, legt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu van de provincie Vlaams-Brabant uit. “We willen tegen 2040 een klimaatneutrale provincie zijn. Daarom steunen we projecten die helpen om de doelstellingen van het provinciale klimaatplan te halen.”

Kiemkracht tekende, in opdracht van de provincie, een ontwerp voor de ontharding van het pleintje. Het pleintje wordt daardoor een meer verkeersveilige, waterdoorlatende en aangename plek.

“Onze technische diensten zijn zopas gestart met de aanleg van een wadi (Water Afvoer Drainage en Infiltratie) en twee grasdalparkings”, zegt schepen van Wegen & Water en Groen Kirsten Hoefs (CD&V). “Na de uitvoering van deze twee maatregelen ontharden we het middenplein en zaaien we het in met extensief gazon en een bloemenweide. In het najaar planten we nog enkele bomen aan. De opgedane kennis kunnen onze technische diensten vertalen naar toekomstige projecten. De realisatie zal als goed praktijkvoorbeeld dienen voor de verdere groenblauwe inrichting en onderhoud van het openbaar domein binnen de gemeente.”

Met dit project wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling van werf 4 (Water, het nieuwe goud) van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, met name: ‘1m² ontharding per inwoner tegen 2030’. Naast dit project neemt het bestuur ook nog een aantal andere initiatieven.

“We starten binnenkort met de opmaak van een onthardingsstudie”, legt schepen Chantal Lauwers (Vernieuwing) uit. “We brengen de verharding van het openbaar domein in kaart en onderzoeken waar en hoe ontharding en/of vergroening mogelijk is. Daarnaast nemen we ook deel aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen dat van start ging op 21 maart. Het doel van dit kampioenschap is om als gemeente, samen met inwoners, bedrijven, … zoveel mogelijk tegels uit te breken en te vervangen door groen. G dus zeker eens kijken naar vk-tegelwippen.be en doe mee. Breek zoveel mogelijk tegels uit en geef dit door via de tegelteller op de website vk-tegelwippen.be. Leg je daarna een geveltuin aan, vergeet dan niet om jouw subsidie aan te vragen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise