Nog maar één aanmeldingsperiode voor inschrijvingen in basisscholen

Ook voor schooljaar 2023-2024 kiezen alle Grimbergse basisscholen er weer voor om nieuwe inschrijvingen te laten voorafgaan door een aanmeldingsprocedure. Plaatsen worden daarna aan de aangemelde kinderen toegewezen. Daarbij wordt rekening houden met de schoolvoorkeur van de ouders en met de afstand tussen de school en hun domicilieadres. Zo wordt kamperen voor schoolpoorten vermeden.

Van dinsdag 28 februari om 9 uur tot dinsdag 21 maart om 16.30 u. loopt de aanmeldingsperiode om je kind te kunnen inschrijven in een Grimbergse basisschool voor het schooljaar 2023-2024. Wanneer een kind recht heeft op voorrang dan kent het systeem het voorrangsrecht automatisch toe. In tegenstelling tot de vorige jaren, meldt iedereen dus aan in dezelfde periode.

“Alle kinderen geboren in 2021 (dus ook zij die na 22 november 2021 geboren zijn en pas op 1 september 2024 mogen instappen) moet je nu voor een inschrijving aanmelden”, zegt Onderwijsschepen Karlijne Van Bree (Vernieuwing). “Wanneer ouders hun kindje(s) niet vooraf aanmelden, kan het later moeilijk worden om nog een plaats in een voorkeurschool te Grimbergen te vinden. Aanmelden doe je op de website aanmelden.grimbergen.be. Op 21 maart moet de registratie vóór 16.30 uur helemaal afgerond zijn. Dan wordt het digitaal aanmeldingsregister onherroepelijk gesloten. Wacht dus niet tot het laatste moment om met het aanmelden te starten.”

Kinderen kunnen ook voor een ander geboortejaar (kleuters) of leerjaar (lagere school) worden aangemeld wanneer ouders hen van school willen veranderen of voor het eerst in een Grimbergse basisschool willen inschrijven (bv. na een verhuis).

Een geüpdatet overzicht van de vrije plaatsen per school en per geboortejaar/leerjaar staat vanaf begin februari op de website aanmelden.grimbergen.be. Op deze website vind je ook verdere informatie over de aanmeldprocedure.

“Ouders doen er goed aan om bij het aanmelden meerdere scholen op te geven en dit in rangorde van hun voorkeur. Zo verhogen zij de kans op de toewijzing van een plaats. Ten laatste op 21 april krijgen de ouders het resultaat van hun aanmelding. Als aan hun kind een plaats in een van de scholen van hun voorkeur wordt toegewezen, dan moeten zij de inschrijving met de school regelen tussen 24 april en 15 mei. Zeker doen of anders vervalt je plaats”, benadrukt schepen Karlijne Van Bree.

Foto: Met de aanmeldingsprocedure wordt vermeden dat ouders kamperen voor de schoolpoort zoals in het verleden.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise