Nieuwe GO!-school op komst in Strombeek-Bever: “Nood aan bijkomende capaciteit door demografische groei”

GO! scholengroep SCOOP wil in Strombeek-Bever een enkelvoudige lagere en kleuterschool oprichten met een capaciteit van 180 leerlingen (60 kleuters en 120 lagere schoolleerlingen). Die moet de demografische druk verlichten op de andere scholen. De nieuwe school zal ruim 5 miljoen euro kosten.

GO! scholengroep SCOOP telt in Grimbergen momenteel slechts één basisschool, met name De Regenboog aan de Speelbroek in Grimbergen-Centrum. Die zit met 681 leerlingen propvol. Capaciteitsdruk en demografische noden – 10% van de huidige leerlingen komen uit Strombeek-Bever – zorgen ervoor dat de bouw van een bijkomende GO! school in deelgemeente Strombeek-Bever meer dan welkom is.

“Uit de cijfers van het digitaal aanmeldingsregister voor de Grimbergse basisscholen blijkt dat bijna de helft van de Grimbergse borelingen uit Strombeek-Bever komt”, zegt schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree. “Dat brengt extra druk op scholen in Grimbergen-Centrum met zich mee. We zien ook dat een heel groot aandeel van de Strombeekse instappertjes niet aangemeld werd in een school in de gemeente. Door de komst van het GO! basisonderwijs in Strombeek-Bever wordt de schoolkeuze uitgebreid en verhoogt ook de mogelijkheid om nog meer in te zetten op Nederlandse taalverwerving.”

Net als bij GO! basisschool De Regenboog zal ook in deze school een sterke samenwerking met en doorstroming naar GO! Campus Fenix vanzelfsprekend zijn. “We hebben een buurtschool met een oppervlakte van +/- 2.000 m² op het oog, waarbij het gebouw ook eventueel naschools kan gebruikt worden. Uiteraard gaan we op zoek naar een optimale inplanting op het terrein”, vertelt Kurt Meeus, algemeen directeur van GO! scholengroep SCOOP.

De locatie voor de nieuwe school ligt aan de Grotewinkellaan 106 in Strombeek-Bever, een domein dat eigendom is van de gemeente. Op die plek staat momenteel Villa Rijckendael, waarin zich een kinderdagverblijf bevindt. ‘Villa Rijckendael’ biedt opvang aan 24 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Het is een initiatief onder begeleiding van 3Wplus Kinderopvang. Het gebouw is einde levensduur en zal niet gerenoveerd worden. Er zal tijdig nieuwe huisvesting worden voorzien.

Getekende plannen zijn er nog niet. “De nieuwe school zal grotendeels gebouwd worden ter hoogte van de huidige gebouwen, zodat de huidige groenzone maximaal kan worden gevrijwaard en kan blijven fungeren als een groene long voor de school en de hele omgeving”, aldus burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). “Momenteel ligt het bosje er erg verwaarloosd bij. Het wordt heel weinig bezocht door de buurt. Het is de bedoeling dat de groenzone in belangrijke mate toegankelijk blijft voor het publiek, buiten de schooluren. De komst van de school en de heraanleg zullen dan ook zorgen voor een opwaardering van de buurt.”

De werken zouden aanvatten in juli 2024 zodat de school in september 2026 de deuren kan openen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) meldt dat Vlaanderen 5.155.941 euro investeert in het gemeenschapsonderwijs in Grimbergen. “Met dat geld kan de nieuwe school er komen”, aldus Weyts.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise