Leerlingen Jongslag werden voor één dag zelf journalist

Een 40-tal leerlingen uit lagere school Jongslag in Dilbeek kregen de kans om aan een journaliste alle vragen te stellen die in hen opkwamen. De speciale les kaderde in een project dat werd opgestart door juf Liesbet, waarbij de twee klassen van het vierde leerjaar een hele week les kregen over het thema via een nieuw doe-boekje. Voorafgaand aan de les moesten de leerlingen vijf vragen opstellen die ze het allerliefst zouden willen weten over het beroep van een journalist. Denk maar aan “welke bekende personen heb je al mogen interviewen” of “waarom doe je jouw job graag” of “welk materiaal heb je nodig om journalist te zijn”. Al snel bleek dat heel wat onder hen enorme interesse hadden en erg kritische vragen stelden. Ze werden als het ware voor een dag zelf journalist, en zo werden de rollen ook voor één keer omgekeerd.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland