Onderhoudswerken holle wegencomplex Kattebergen-Diepekanten: gebied afgesloten tot 16 december

Grimbergen investeert stevig in het holle wegenkruispunt Kattebergen. Er starten grondige onderhoudswerken en het gebied wordt tot 16 december afgesloten. Het natuurdomein wordt bovendien vervolledigd met 27 are.

Het kostbare holle wegencomplex Kattebergen-Diepekanten vormt een belangrijke natuurverbinding tussen de Maalbeek- en Tangebeekvallei en dat vereist onderhoud. “De vorige ingrijpende onderhoudswerken gebeurden in 1998”, zegt schepen van Leefmilieu Chantal Lauwers (Vernieuwing). “Eind maart van dit jaar werden in een eerste fase vellings- en dunningswerken uitgevoerd aan het begin van de holle weg. Nu vanaf 12 december start de vzw Pro Natura met fase 2. We haalden in een eerste fase in de zone grenzend aan de nieuwe verkaveling de grootste druk weg van de taludschouder en creëerden zo meer licht. Nu pakken we het meer centrale gedeelte aan. Dit gedeelte bestaat voornamelijk uit hoge bomen, waardoor er op de steile taluds weinig tot geen onderbegroeiing is. Hier zullen dus opnieuw vellingen en dunningen gebeuren in functie van veiligheid. Op verschillende plaatsen zijn er zware erosieproblemen en zullen stutten worden geplaatst. Ongewenste fietspaden worden ook definitief afgesloten met gevelde boomstammen of kroonhout.“

Volgens burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) zijn er meerdere redenen voor de werken in deze holle wegen. “De veiligheid is daar eentje van: er gingen al meermaals bomen tegen de vlakte”, zegt hij. “Maar de gemeente wil dit kleine landschapselement ook opwaarderen en biodiverser maken. In 2019 werd de gemeente eigenaar van de twee aangrenzende beboste percelen, aangekocht uit de nalatenschap van Rik Poot. Ze liggen tussen de holle weg en de nieuwe verkaveling Kattebergen. De oorspronkelijke bedoeling was om het grootste perceel (14 are), naast de holle weg, in te schakelen als extra groenbuffer en het hoger gelegen perceel (13 are), grenzend aan de nieuwe verkaveling, als bouwgrond te benutten.”

“Het schepencollege besliste echter om de bouwgrond volledig als groenzone te integreren. Er komt ook een kwalitatieve doorsteek voor wandelaars naar het centrale gedeelte van de holle weg, wat de natuurbeleving voor omwonenden en recreanten ten goede zal komen. De provincie kende voor de werken een subsidie van 13.835 euro toe.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise