Gemeente ontvangt ondernemers en bedrijven in microbrouwerij

Na een nooit eerder geziene crisisperiode waarin weinig mogelijk was, organiseerde het gemeentebestuur en de dienst lokale economie opnieuw zijn jaarlijkse bedrijvenavond. Met dit initiatief, dat plaatsvond in de microbrouwerij Grimbergen, wil het gemeentebestuur een brug slaan tussen enerzijds de lokale ondernemers en bedrijven onderling en anderzijds het gemeentebestuur en haar administratie.

“Tijdens de twee voorbije moeilijke coronajaren waarin de lokale ondernemer en de bedrijfswereld zichzelf als het ware dienden heruit te vinden, was het bijzonder om te zien hoe ook ondernemend Grimbergen creatief omging met de uitdaging die corona met zich meebracht”, zegt schepen van Lokale Economie Chantal Lauwers (Vernieuwing). “Er kwamen initiatieven zoals het opzetten van webshops, het organiseren van afhaal, het aan huis leveren van goederen, het faciliteren van thuiswerken, het houden van digitale evenementen,…”

Ook de solidariteit tussen burger en ondernemer was hartverwarmend. Tot slot droeg het gemeentebestuur, dat zelf ook in de klappen deelde, eveneens haar steentje bij met het nemen van een aantal maatregelen om haar ondernemers te steunen of op zijn minst de druk op hen te verlichten.

Na de coronacrisis kondigde zich alweer een nieuwe crisis aan met opnieuw moeilijke tijden die eraan zitten te komen voor de ondernemers. “Met haar dienst lokale economie staat het bestuur voltijds klaar om waar mogelijk de nodige ondersteuning te bieden. We willen vooral zoveel mogelijk ondernemers vooruithelpen via gerichte doorverwijzing en door maximaal in te zetten op een goede communicatie”, gaat schepen Lauwers verder. “In de loop van 2023 zal er kunnen ingeschreven worden op een digitale nieuwsbrief met interessante informatie en weetjes”, besluit de schepen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise