140 GAS-boetes op half jaar tijd uitgedeeld in strijd tegen sluikstort en zwerfvuil

140 GAS-boetes op een half jaar tijd: dat is het resultaat van het engagement van afvalintercommunale INCOVO, gemeentelijke én gewestelijke handhavers in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort.

Burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing): “In 2021 stapte onze gemeente in een intensief coachingstraject onder begeleiding van Mooimakers, Fost Plus en de VVSG. Doel was en is nog altijd om het zwerfvuil en sluikstort in onze gemeente te verminderen en ons beleid te optimaliseren. Samen met Mooimakers zetten we in op bewustmaking, maar sensibiliseren alleen blijkt spijtig genoeg onvoldoende. Zwerfvuil en sluikstorten vormen een grote ergernis en daarom doet de gemeente sinds begin dit jaar een beroep op INCOVO én een eigen handhavingsdienst om de strijd aan te binden. Overtreders krijgen niet alleen een GAS-boete, maar mogen zich ook verwachten aan de opruimkosten, die flink kunnen oplopen.”

“Sinds begin juni schakelt onze gemeente nog een versnelling hoger en zijn ook 10 gewestelijke OVAM-handhavers aangesteld om de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort aan te gaan”, vervolgt Milieuschepen Chantal Lauwers (Vernieuwing). “De Vlaamse overheid zal het aantal handhavers verder optrekken tot 26 en toont daarmee haar focus op deze gemeenschappelijke strijd. De handhavers worden vooral ingezet op hotspotlocaties en tijdens evenementen die veel publiek lokken, zoals een jaarmarkt of kermis. Wie zijn afval dan zomaar op straat gooit in plaats van het in de vuilnisbak te gooien of mee te nemen, krijgt onmiddellijk een GAS-boete. Tijdens het kermisweekend van 11 en 12 juni in Strombeek-Bever betrapten onze handhavers zo 12 overtreders op onder andere het weggooien van sigarettenpeuken op openbaar domein of het niet bijhebben van een hondenpoepzakje.”

Gemeente Grimbergen zet samen met Mooimakers verschillende acties op touw om een sluikstortvrije gemeente te bekomen. Van 3 tot en met 9 oktober is er de intussen gekende ‘Week van de Handhaving’. “Tijdens die week spenderen we extra aandacht aan de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek. We werken daarvoor samen met INCOVO, onze handhavingsdienst en de lokale politie. We sensibiliseren onze burgers, belonen goed gedrag, maar beboeten ook overtreders.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise