Zware verkeershinder door herstel kruispunt Brusselsesteenweg

Nu de werken van de Wolvertemsesteenweg afgelopen zijn, wordt het kruispunt Brusselsesteenweg De Merodestraat – Speelbroek opnieuw hersteld naar de originele toestand. Er is zware verkeershinder tot en met 30 juni.

Zo komt in de Brusselsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de De Merodestraat en het Speelbroek een snelheidsbeperking van 30 km/u. Daar waar de rijbaan zal versmallen door materiaal of machines zal er een verplichte rijrichting voor verkeer worden opgelegd. De bestaande verkeerslichten zullen tijdelijk uitgeschakeld worden en vervangen worden door tijdelijke driekleurige verkeerssignalisatie. De Merodestraat en het Speelbroek worden afgesloten ter hoogte van de Brusselsesteenweg voor alle verkeer. Tenslotte wordt de voorsorteerstrook op de Brusselsesteenweg vanaf Triohofstraat tot en met Speelbroek wordt volledig afgesloten.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise