Grimbergen stelt woning, kerk en sporthal open voor vluchtelingen

Het gemeentebestuur van Grimbergen stelt drie locaties ter beschikking voor de opvang van vluchtelingen. Burgers die een plek vrij hebben in huis kunnen zich eveneens aanmelden via de gemeentelijke website.

In Grimbergen hangen de vlaggen aan het gemeentehuis sinds dinsdag halfstok. Het gemeentebestuur wil op die manier de inval veroordelen en de Oekraïners steunen. “Onze gedachten gaan uit naar alle mensen in Oekraïne en naar iedereen die er familie of vrienden heeft”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD).

Steden en gemeenten werken samen met de federale overheid om ondersteuning te bieden aan mensen die uit Oekraïne aankomen in ons land. Eén van de noden is tijdelijke huisvesting. Het Nationaal Crisiscentrum wil inventariseren waar er mogelijke opvangplaatsen zijn. Dit kunnen zowel locaties zijn die door gemeenten worden opengesteld als door particulieren.

“Vanuit het gemeentebestuur worden er twee locaties beschikbaar gesteld als crisishuisvestigingsplaats: de doorgangswoning in de Leopold Luypaertstraat en de sporthal Borcht”, vervolgt Selleslagh.

Ook het kerkbestuur van Grimbergen stelt een plaats ter beschikking voor de opvang van deze mensen. “We slaan de handen in mekaar om zoveel mogelijk mensen op te kunnen vangen. We stellen de Allerheiligste Verlosser kerk in de Borcht ter beschikking en hopen zo een veilige plek aan de Oekraïense vluchtelingen te bieden”, aldus pater Johan Goossens.

Wie ook een kamer, een woning of andere plek vrij heeft om iemand tijdelijk onderdak te bieden, kan dat doorgeven via www.grimbergen.be/plekvrij of bel naar het Sociaal Huis (02 267 15 05). De gemeente verzamelt alle gegevens en geeft dit door aan de taskforce ‘Bescherming en Opvang van Oekraïners’ die vervolgens verdere acties en contacten coördineert.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise