Wissel in gemeenteraad bij Groen: Sofie Roelandt opgevolgd door Caroline Denil

Groen Grimbergen heeft de eerste gemeenteraad van 2022 ingezet met een nieuw gezicht in de fractie van hun 6 gemeenteraadsleden. Na drie jaar in de huidige legislatuur geeft Sofie Roelandt de fakkel door aan Caroline Denil uit Beigem.

“Sofie werd onverwacht van op de 13e plaats verkozen op onze Groen-lijst tijdens de verkiezingen van oktober 2018. Met veel enthousiasme en interesse vloog ze erin om het reilen en zeilen van het gemeentebeleid in ‘haar’ Grimbergen waar ze al heel haar leven woont en actief is in het verenigingsleven, te ontdekken. Binnenkort zal ze een nieuwe taak op zich nemen, want einde februari verwacht ze met haar vriend Stijn hun eerste kindje. Dit gaf de doorslag om ervoor te kiezen in de komende periode meer tijd en energie te steken in haar privéleven naast het werk, wat we ten volle begrijpen. Al zullen we haar jonge inbreng, humor en verantwoordelijkheidszin zeker missen.”

“Ik ben nog niet lang bij Groen Grimbergen maar heb me er altijd enorm warm omringd gevoeld”, zegt Roelandt zelf. “De ploeg is een fijne bende bijeen. We discussiëren graag en komen zo tot nieuwe inzichten. Al delen we veel dezelfde dromen en waarden, dat is zo leuk. Zonder de gemotiveerde mensen bij Groen had ik de sprong 3 jaar geleden zeker niet gewaagd. Ik stop dan wel als gemeenteraadslid, maar blijf wel betrokken bij Groen – al zal mijn inbreng even op een lager pitje staan. Het ‘Groene project’ voor Grimbergen blijft me boeien en aan mijn bezorgdheden, ideeën en wensen voor de mensen en onze gemeente verandert er niets.”

Opvolger Caroline Denil is enthousiast om haar taak in de gemeenteraad op te nemen. Haar motivatie: “Grimbergen is een Vlaamse gemeente met een minderheid aan progressieve gemeenteraadsleden: dat zorgt voor mij voor twee grote uitdagingen. Ten eerste wil ik aantonen dat iemand van wie Nederlands niet de moedertaal is, kan bijdragen tot het debat. Daarnaast wil ik samen met de Groene fractie voornamelijk wegen op het sociaal en leefmilieubeleid. Mensen en natuur moeten centraal staan en die focus wil ik bewaken. Ik hoop dat we de toekomst duurzamer kunnen maken, met ook de nodige aandacht voor de jeugd.“

Denil woont al 20 jaar in onze gemeente. Ze hoopt dat ze binnenkort iedereen in de gemeenteraad kan ontmoeten, weg van het scherm.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise