Infovergadering over onderhoudswerken aan holle wegencomplex

Er komt een infovergadering over onderhoudswerken aan het holle wegencomplex Kattebergen-Diepekanten.

“De gemeente Grimbergen erkent de ecologische waarde van dit holle wegencomplex dat druk gebruikt wordt door wandelaars en fietsers”, zegt schepen van Milieu Yves Verberck (Vernieuwing). “De taluds zijn echter in slechte staat en vragen een grondige onderhoudsbeurt.”

De vorige ingrijpende onderhoudswerken dateren van 1998. Het complex is ondertussen geëvolueerd naar een zeer gesloten en donker systeem met hooghout en de afwezigheid van een rijke struik– en kruidlaag. Dit maakt de steile taluds zeer kwetsbaar en erosiegevoelig.

De gemeente wil dit holle wegencomplex als klein landschapselement opwaarderen en biodiverser maken. “In een eerste fase willen we terug meer licht creëren. Hiervoor is een sterke dunning nodig in de winterperiode. Vooral de acacia’s worden aangepakt en ook enkele andere boomsoorten worden gekapt. Deze werken worden gespreid over 3 jaar om de impact op het ecosysteem te beperken. Het gebied wordt daarom ingedeeld in verschillende beheerzones. Het Agentschap voor Natuur en Bos werd geraadpleegd om te komen tot een globaal, veilig en ecologisch beheer.”

Met de aanpak van de erosieproblematiek alsook de herinrichting van de verschillende toegangen en de centrale zone, wil de gemeente het publiek bewuster maken van de ecologische waarde.

De provincie kende hiervoor een subsidiebedrag van 13.835,36 euro toe. De vzw Pro Natura zal de werken uitvoeren in opdracht van de gemeente Grimbergen.

De gemeente organiseert een publieke informatievergadering op zondag 28 november om 11 uur. Afspraak ter hoogte van het infobord. Opgelet: inschrijven voor 27 november verplicht. Stuur een mail naar omgevingsbeleid@grimbergen.be of bel 02/260.13.37.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise