Brug Humbeek Sas gaat vanaf dinsdag dicht tot 5 september

Van 6 juli tot 5 september moderniseert De Vlaamse Waterweg nv de elektromechanica van de Brug van Humbeek Sas. Dat is nodig om de brug de volgende decennia vlot te kunnen bedienen. De brug zal tijdens de werken niet toegankelijk zijn voor het wegverkeer. Gemotoriseerd verkeer moet een omleiding volgen. Voor fietsers en voetgangers wordt een gratis tijdelijk veer ingelegd.

De aannemer demonteert de volledige aandrijving (motoren, remmen,…) op beide oevers. Die bevindt zich in kleine machinekamers in de bovenste dwarsbalken van de portieken van de brug. Vervolgens plaatst hij de nieuwe aandrijving, de nieuwe sturing en de nieuwe elektrische installatie. Tijdens deze werken wordt het brugdek in geheven toestand vergrendeld. Dat betekent dat de brug van 6 juli tot 5 september niet toegankelijk zal zijn voor het wegverkeer. Om de duur van de onderbreking zo kort mogelijk te houden werkt de aannemer 7 op 7 en in twee ploegen.

De periode dat de brug afgesloten is, moet het gemotoriseerde verkeer een omleiding volgen. Lokaal autoverkeer zal via de Humbeeksesteenweg, Verbrande Brug en Stijn Streuvelslaan omgeleid worden en vrachtverkeer via de autosnelwegen E19, R0 en A12.

Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van een gratis tijdelijk veer dat in de onmiddellijke omgeving van de brug zal aanmeren. Op weekdagen vaart het veer: van 5.30 uur tot middernacht. De eerste overzet vertrekt om 5.30 uur vanop linkeroever en keert onmiddellijk terug. Om 5.45 uur vertrekt een nieuwe overvaart op linkeroever en keert aansluitend terug. Vanaf dan vertrekt er telkens 15 en 45 minuten na het uur een overzet op linkeroever. De terugkeer is steeds aansluitend. Op piekmomenten (tussen 7 en 9 uur en tussen 16 en 17.30 uur) zet de veerman continu over zodra er reizigers zijn. In de weekends vaart het veer van 8 tot 23 uur. De eerste overzet vertrekt om 8 uur vanop linkeroever en keert onmiddellijk terug. Om 8.15 u vertrekt een nieuwe overvaart op linkeroever en keert aansluitend terug. Vanaf dan vertrekt er telkens 15 en 45 minuten na het uur een overzet op linkeroever. De terugkeer is steeds aansluitend.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise