Abdijgemeenschap verliest emeritus abt Piet Wagenaar

De Grimbergse abdijgemeenschap is in rouw. Zondag is emeritus abt Piet Wagenaar op 91-jarige leeftijd overleden. Hij heeft enorm veel betekend voor de abdij, de Norbertijnerorde en Grimbergen.

Piet Wagenaar werd geboren in Westwoud (Nederland) op 7 augustus 1929. Hij vond zijn weg naar de abdij van Grimbergen in 1952 waar hij er op 13 september van dat jaar werd ingekleed. Hij kreeg de kloosternaam Werenfried. Precies 2 jaar later, op 13 september 1954 legde hij zijn geloften af en werd voor zijn theologiestudies naar Rome gestuurd. Op 25 juli 1958 werd Piet door Mgr. De Smedt tot priester gewijd. Vrij snel na zijn studies kreeg hij verantwoordelijke taken in de abdij zoals novicemeester, supprior,… en in 1966 werd hij benoemd tot pastoor van Grimbergen én eerste deken van het pas opgerichte dekenaat Grimbergen.

Op 7 oktober 1982 koos de abdijgemeenschap hem tot opvolger van prelaat Emiel De Winde en ontving uit handen van Godfried Danneels, aartsbisschop van Mechelen-Brussel de abtszegening op 14 november 1982. Als wapenspreuk koos de nieuwe abt “In vinculo pacis” (door de band van de vrede). 22 jaar leidde hij de abdij en ging op 14 september 2004 op emeritaat nadat hij de leeftijd van 75 jaar bereikt had. Abt Piet Wagenaar werd aan het hoofd van de abdij opgevolgd door Erik De Sutter.

Piet Wagenaar overleed vredig op zondag 4 oktober.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise