Taalspeelweek sluit zomervakantie af in Ter Borre

De gemeente Grimbergen organiseerde deze week in enkele lokalen van het Dienstencentrum Ter Borre in Strombeek-Bever voor de eerste maal een Taalspeelweek. Een zestigtal kinderen tussen 5 en 11 jaar namen eraan deel, samen met 15 vrijwilligers.

Ten gevolge van corona hebben vele kinderen de voorbije maanden een belangrijke taalachterstand opgelopen. In dit kader heeft de Vlaamse overheid een oproep gedaan om zomerscholen in te richten en initiatieven te organiseren rond taalstimulering. Grimbergen koos voor dit laatste.

Al enkele jaren wordt in Ter Borre in Strombeek-Bever, onder de vleugels van het Huis van het Kind, op een speelse wijze aan taalonderricht gedaan voor kinderen die thuis geen Nederlands spreken en moeite hebben met onze taal.

De vrijwilligers waren bereid om tijdens de laatste vakantieweek een intensief taalbad te organiseren in het Dienstencentrum Ter Borre, samen met monitoren van de speelpleinwerking. I

“We delen deze kinderen op in kleine groepjes, waardoor ze zich niet kunnen verstoppen en allemaal actief Nederlands spreken. Zelfs de meest verlegen kinderen bloeien hier open,” aldus de vrijwilligers van Babbelbad. “Door de taaloefeningen te integreren in spelletjes stellen we vast dat alle kinderen geestdriftig meedoen. Op die manier krijg je al hun aandacht en steken ze er veel van op.”

Schepen van Integratie Bart Laeremans (Vernieuwing) is dankbaar dat de vrijwilligers (waaronder een aantal zestigers) ondanks de coronaperikelen toch hun nek uitsteken. “Dit is trouwens nog maar een begin: met de steun van de Vlaamse overheid zullen de komende twee jaar nog een reeks bijkomende initiatieven georganiseerd worden. Zo krijgt Babbelbad een broertje in de Borgt en zal ook in de Speelpleinwerking extra aandacht komen voor taalstimulering.”

De Vlaamse overheid heeft voor de Grimbergse initiatieven een subsidie van 100.000 euro in het vooruitzicht gesteld. “Met deze centen zal onder meer een taalcoach worden ingeschakeld, die anderstalige ouders warm moet maken voor deze initiatieven.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise