Pakket maatregelen ter ondersteuning van lokale economie en verenigingsleven

Om de lokale economie en het verenigingsleven te ondersteunen in deze moeilijke periode, heeft het college (Open VLD, Vernieuwing en N-VA) beslist om een reeks maatregelen te nemen. Een economisch luik dus, naast het sociale “Grimbergen Helpt”.

Ondernemingen, waarvan de eigenlijke uitbating in Grimbergen plaatsvindt, die van de Vlaamse overheid een corona-compensatiepremie (1.500 of 3.000 euro), hetzij een corona-hinderpremie (4.000 euro, desgevallend verhoogd met 160 euro voor bijkomende dagen) bekomen hebben, kunnen bij het Grimbergse gemeentebestuur een aanvraag indienen tot het bekomen van een extra corona-subsidie. Deze subsidie bedraagt 10% van de premie die door de Vlaamse overheid wordt toegekend. Het college van burgemeester en schepenen maakt hiervoor 150.000 euro vrij. O

Naast de corona-subsidie voor Grimbergse ondernemingen, voorziet de gemeente ook een aantal maatregelen voor andere ondernemingen die in de gemeente actief zijn. Zo zullen marktkramers die een standplaats hebben op één van de zondagsmarkten geen standgeld moeten betalen voor de periode dat de markt niet kan doorgaan. Voor foorkramers geldt eenzelfde regeling voor kermissen die niet kunnen doorgaan.

Verenigingen die infrastructuur gereserveerd hebben voor het hele seizoen, zullen voor de periode van midden maart tot eind augustus geen factuur ontvangen. (Sport)verenigingen die occasioneel een zaal boekten, zullen enkel moeten betalen voor de data waarop ze effectief de infrastructuur gebruiken. Voor huurders van andere zalen (waaronder het jeugdhuis) geldt een gelijkaardige regeling. Er zal ook enkel gefactureerd worden voor de data waarop de activiteiten konden plaatsvinden. Ook wie materiaal uitleent van de gemeente zal enkel moeten betalen voor de momenten dat de uitleen effectief plaatsvond.

In het kader van de actie “Steun de Grimbergse handelaars” werkt de gemeente nu ook samen met het online platform www.grimbergsehandelaars.be. Het college doet een oproep aan alle Grimbergse handelaars om zich op deze website gratis aan te melden. Hiermee kunnen ze hun activiteiten zoals levering aan huis, afhaalpunt of webshop maximale bekendheid geven bij de bevolking. Naast nuttige informatie over alle handelsactiviteiten van de handelaars, zal er op deze website ook info over de vele gemeentelijke initiatieven te vinden zijn.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise