Beperkt éénrichtingsverkeer blijft mogelijk op nieuw Gemeenteplein

Op het nieuwe Gemeenteplein zal beperkt éénrichtingsverkeer mogelijk blijven met daaraan een beperkt aantal kortparkeervakken. In het kader van de bouw van een ondergrondse parking in Strombeek-Bever gaat het college daarmee in op een vraag vanuit de bevolking.

Om ook de mening van de direct betrokken partijen te horen zette het gemeentebestuur een consultatietraject op. Door de uitbraak van het COVID-19 virus moest het traject worden aangepast en werd een digitale bevraging samen met focusgesprekken gelanceerd. In deze bevraging kwamen drie thema’s aan bod: het parkeren, de verkeersafwikkeling en de functies van het nieuwe Gemeenteplein.

Uit de resultaten blijkt dat een meerderheid de komst van een ondergrondse parking een goede zaak vindt en dat ondergronds parkeren moet gestimuleerd worden. Over de functies van het nieuwe Gemeenteplein heerst er grote eensgezindheid. De bevraagden willen duidelijk inzetten op een plein met groen, voldoende rust- en ontmoetingsplaatsen en de mogelijkheid voor terassen en speelmogelijkheden voor kinderen. Daarnaast is het plein bij voorkeur open en overzichtelijk, gemakkelijk te onderhouden en sluit het naadloos aan op het Cultuurcentrum.

Een meerderheid van de bevraagden spreekt zich uit tegen doorgaand verkeer op het nieuwe plein. En moest er toch doorgaand verkeer blijven, dan ziet een meerderheid dat graag beperkt en vertraagd. Over de exacte ligging van de in- en uitgang van de nieuwe parking zijn de meningen verdeeld. Zo ziet de helft deze in- en uitrit graag aan de zijde van het Cultuurcentrum en de andere helft aan de zijde van de handelaars op het Gemeenteplein. De handelaars zijn het er unaniem over eens dat doorgaand verkeer cruciaal is om hun activiteiten te blijven verzekeren.

“Op basis van de verzamelde inzichten en de mening van experten zoals de aannemer van de werken en de architect, nam het college van burgemeester en schepenen een aantal beslissingen”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD). “Het nieuwe Gemeenteplein moet een open en overzichtelijk plein vormen dat aansluit op het Cultuurcentrum. De in- en uitrit van de parking komen aan de zijde van het Cultuurcentrum, in het verlengde van de Nieuwelaan.”

Daarnaast werd beslist om beperkt éénrichtingsverkeer op het plein toe te laten om de private parkings van de bewoners, de ondergrondse parking en de handelaars te bedienen. “Dat zorgt er voor dat de ondergrondse parking makkelijk van twee kanten bereikbaar is en er geen extra verkeersdruk ontstaat op de omliggende straten. De rijbaan op het Gemeenteplein komt aan de zijde van de handelaars en het verkeer gaat in de richting van de Nieuwelaan. Het college voorziet in maximum 10 kortparkeerplaatsen die bedoeld zijn voor de klanten van handelaars.”

Eerste schepen en schepen van mobiliteit Philip Roosen (N-VA) vult aan: “Het Gemeenteplein moet opnieuw een plek worden waar het aangenaam vertoeven is, waar mensen elkaar ontmoeten. Ik ben ervan overtuigd dat we op basis van de gemaakte keuzes een heel nieuwe boost kunnen geven aan het plein en de ruime omgeving.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise