Bedrijven schenken stevig pakket informaticamateriaal aan Grimbergse basisscholen

Zoals bekend, wordt er in veel scholen al geruime tijd gewerkt met afstandsonderwijs. Hiervoor zijn computers en/of laptops onontbeerlijk. Zelfs anno 2020 zijn er talrijke huisgezinnen die daarover niet beschikken. Heel vaak gaat het om kinderen waar thuis geen of amper Nederlands wordt gesproken, zodat de taalachterstand nog groter dreigt te worden.

“Om die reden had ons gemeentebestuur na de paasvakantie 52 laptops gehuurd voor een periode van zes weken. De huurtermijn voor de 52 laptops zou evenwel aflopen tijdens de laatste week van mei, zodat naar een nieuwe oplossing moest gezocht worden”, aldus schepen van onderwijs Karlijne Van Bree (Vernieuwing).

“Die oplossing werd aangeboden via de multinational Procter&Gamble, dat zijn hoofdvestiging heeft in Strombeek-Bever. “Dit bedrijf toonde zich bereid om ten bate van de Grimbergse scholen 45 laptops ter beschikking te stellen, die een levensduur van amper drie jaar achter de rug hebben. Deze toestellen werden vorige week bezorgd aan vijf Grimbergse lagere scholen”, vervolgt schepen van Integratie Bart Laeremans (Vernieuwing).

Daarnaast waren er ook enkele particulieren die laptops hadden ingezameld en had ook het Humbeekse elektronicabedrijf Krëfel heeft 10 iPads geschonken. Het Vilvoordse verfbedrijf Fenzi leverde 5 PC’s.

“De gemeente is zowel Procter&Gamble als Krëfel en Fenzi heel erg dankbaar voor deze giften. Mochten er bedrijven zijn die nog bijkomende, bruikbare laptops of tablets willen schenken, dan mogen die ons zeker contacteren”, besluit burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD).

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise