Negatief advies van auditeur voor ‘megaverkaveling’

De auditeur van de Raad van State volgt de buurtbewoners van de megaverkaveling ‘Beigemveld’ in Grimbergen in hun vordering tot nietigverklaring. Binnen deze verkaveling wil projectontwikkelaar Matexi bijna 200 woningen en appartementen bouwen en dat stuit op protest. De bewoners hopen nu dat de Raad van State het advies zal volgen.

De betrokken buurtbewoners maken zich al langer grote zorgen over de sterk toenemende verkeersdrukte in en rond Grimbergen en de steeds meer bedreigde leefbaarheid van hun gemeente. Bovendien stellen ze zich sinds de aanvang ernstige vragen over de wettelijkheid van dit project. Onmiddellijk na de bekendmaking van de plannen van Matexi werden er meer dan 400 bezwaarschriften verzameld. “Ondanks verschillende gegronde bezwaren tegen deze megaverkaveling heeft het vorige gemeentebestuur deze vele bezwaren éénzijdig verworpen”, zegt Gunther Deckers namens de buurtbewoners. “Aangezien bovendien geen dialoog met Matexi mogelijk was, kon de buurt alleen maar via juridische procedures haar stem laten horen. Ondertussen gaat deze juridische procedureslag al meer dan 2 jaar door.”

Nu onderschrijft de auditeur van de Raad van State het standpunt van de buurtbewoners en stelt dat de oorspronkelijke beslissing van de gemeente rond de ontwikkeling van Beigemveld onwettig is. In het verslag stelt de auditeur dan ook voor om de beslissing van de gemeenteraad uit 2016 te vernietigen. Volgens Konstantijn Roelandt, raadsman van de buurtbewoners, ‘stelt de auditeur binnen deze procedure niet alleen de onwettigheid van de beslissing over de wegenis, maar ook de onwettigheid van het voorgaande PRIAK (Principieel Akkoord) vast’. “Dat verslag is een belangrijk advies aan de Raad van State. De buurtbewoners hebben kennis genomen van het gunstig verslag van het auditoraat en hopen dat de Raad van State dit advies zal volgen.”

De uitspraak wordt over enkele maanden verwacht.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise