Nog enkele plaatsen voor warmtescan beschikbaar

Inwoners van Grimbergen die plannen hebben om hun woning te verbouwen tot een beter geïsoleerde, energie-efficiënte woning, kunnen bij het gemeentebestuur nog een warmtescan aanvragen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Tijdens een rondgang doorheen de woning wordt met een warmtecamera de temperatuur in de woning gemeten om zo warmteverliezen in kaart te brengen. Achteraf ontvangen de bewoners een verslag met de belangrijkste aandachtspunten en enkele foto’s van de thermografische camera.

Voor de uitvoering van de warmtescan wordt een bedrag van 25 euro gevraagd (nieuw tarief sinds 1 januari 2020). Je bent dit bedrag echter pas verschuldigd indien u één jaar na de datum van de warmtescan geen enkele maatregel uit het bijhorende energierapport hebt uitgevoerd.

Een warmtescan kan je online aanvragen via het e-loket van de gemeentelijke website (www.grimbergen.be > e-loket > leefmilieu). Je kan het aanvraagformulier ook bekomen bij het gemeentebestuur.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise