Adoptie voor bedreigde lindes Veldkantstraat

Groen blijft ijveren om 101 met kap bedreigde bomen langs de Veldkantstraat te redden. De partij is daarom nu zelfs een ‘adoptie-actie’ gestart.

In juni maakte het gemeentebestuur bekend dat in het kader van rioleringswerken en een nieuw fietspad 101 hoogstambomen (98 lindes, een es en twee knotwilgen) gekapt moesten worden.

“De bomen in de Veldkantstraat zijn een baken in ons dorpslandschap”, zegt fractieleider Eddie Boelens. “Ze vangen CO2 en fijn stof op en vormen natuurlijke bronnen voor fauna en flora. Ze situeren zich in de “Ankerplaats Maalbeekvallei en het cultuurlandschap ten oosten van Grimbergen”. Zulke ankerplaatsen zijn zeer schaars in onze provincie. Dit Grimbergse gebied heeft een belangrijke natuurwetenschappelijke, historische, esthetische, sociaal culturele en ruimtelijk structurele waarde. Het gemeentebestuur heeft een zorgplicht om de waarde van dit gebied te handhaven. Dit kan niet als men de 101 bomen zonder meer rooit en de wegbedding van de Veldkantstraat verbreedt.”

Er kwam prompt een petitie-actie voor de aanleg van een volwaardige fietsverbinding tussen de Humbeeksesteenweg en Grimbergen centrum met behoud van de 101 waardevolle bomen. Die leverde 1.300 handtekeningen op.

Het gemeentebestuur bleef echter bij het voornemen om de lindes te kappen en tussen Hoeveland en de Humbeeksesteenweg 700 meter fietspad aan te leggen.

Daarom schakelt Groen nog een versnelling hoger en loopt er nu ook een adoptie-actie voor de 101 bomen. Aan sport-, milieu en jeugdverenigingen, klassen, scholen en particulieren vraagt het actiecomité om telkens één boom te adopteren. Ze maken foto’s van wie de bomen adopteert. Kandidaten geven de bomen een stem door te zeggen waarom de bomen behouden moeten worden.

Toch al een klein lichtpunt voor de actievoerders: waar aanvankelijk geen sprake was van compensatie van de te kappen bomen verklaarde burgemeester Chris Selleslagh op de gemeenteraad van september dat vier pistes onderzocht worden om nieuwe bomen aan te planten. “Een opsteker, maar we blijven inzetten op een dubbel doel: een veilige fietsverbinding mét behoud van de 101 bomen”, aldus nog Boelens.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise