'Meester' Weyts bij kleuters De Groene Planeet

Voor zijn allereerste schoolbezoek als kersvers minister van Onderwijs heeft Ben Weyts de kleuterklassen van stedelijke basisschool De Groene Planeet in Vilvoorde uitgekozen. De minister stak er samen met de kleuterleid(st)ers de handen uit de mouwen. Hij las verhaaltjes voor, schilderde en speelde met de blokken met de kleuters. Daarnaast gaf hij ook meer tekst en uitleg bij de extra budgetten voor het kleuteronderwijs.

Want dat Weyts De Groene Planeet uitkoos voor het eerste van een reeks scholen die hij bezoekt, is niet toevallig. “Het probleem van de taalachterstand en meer algemeen van de kansarmoede in de Vlaamse Rand is bijzonder acuut. Liefst 80 procent van de kinderen in deze school heeft een andere thuistaal dan het Nederlands. En wie de lagere school aanvat met een taalachterstand, heeft niet dezelfde kansen als andere leerlingen bij het verwerken van de leerstof en dreigt een steeds grotere leerachterstand op te lopen”, aldus de minister.

Om de eventuele taalachterstand zo vroeg mogelijk te detecteren wil Weyts in uitvoering van het Vlaams regeerakkoord werk maken van een ‘uniforme net- en koepeloverschrijdende gestandaardiseerde taalscreening’ voor alle vijf-zesjarige kleuters.

Voor leerlingen die onvoldoende scoren op de test wil de minister oplossingen op maat. “Het kan zijn dat een speciaal begeleidingstraject in de lagere school met bijvoorbeeld naschoolse begeleiding voldoende is om de taalachterstand weg te werken. Indien de score echter dermate slecht is, zal mogelijk een taalbadjaar tussen de kleuterklas en de lagere school meer aangewezen zijn”, aldus Weyts.

Met de 70 miljoen euro extra die de Vlaamse regering voor het kleuteronderwijs wil gaan uittrekken, zullen er ook ‘meer handen’ aan het werk kunnen gaan. De minister denkt hierbij ook aan zorgondersteuners die zich onder meer bezighouden met het verversen van pampers. “Onder het motto ‘minder luiers, meer Nederlands’ zullen leerkrachten zich hierdoor meer kunnen focussen op ondersteuning van kleuters.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise