Bufferbekken Nekkerbos uitgebreid met 10.000 m3

Omdat de straten tussen de ’s Gravenmolen en de Wolvertemsesteenweg in Grimbergen bij hevige of langdurige regenval regelmatig overstromen, heeft de provincie Vlaams-Brabant de buffercapaciteit van het gecontroleerde overstromingsgebied Nekkerbos gevoelig uitgebreid. Die ingreep moet de kans op wateroverlast drastisch verkleinen.

Tien jaar geleden legde de provincie Vlaams-Brabant het toenmalige gecontroleerde overstromingsgebied Nekkerbos – goed voor een buffercapaciteit van 45.000 kubieke meter – in Grimbergen aan en werd stroomopwaarts gelegen in Wemmel ook het overstromingsgebied Beverbos met een capaciteit van 10.000 kubieke meter geopend. Doel van beide bufferbekkens: het risico op wateroverlast in de Maalbeekvallei terugdringen. Maar desondanks die ingrepen bleef de omgeving van de Maalbeek gevoelig voor overstromingen. Bij langdurige of hevige regenval liepen de straten en de woningen tussen de ’s Gravenmolen en de Wolvertemsesteenweg onder water. Dat water was afkomstig van de Maalbeek en de Bruinborrebeek. Het bufferbekken Nekkerbos kon de grote hoeveelheid water namelijk niet slikken.

En dus besloot de provincie om het bestaande overstromingsgebied Nekkerbos gevoelig uit te breiden. De werken zijn inmiddels klaar en vrijdag werd het vernieuwde bufferbekken ‘geopend’. “Om de kans op overstromingen verder te beperken, hebben we de capaciteit van bufferbekken Nekkerbos opgetrokken met 10.000 kubieke meter”, legt Bart Nevens (N-VA), kersvers gedeputeerde voor waterlopen, uit. “Om het overstromingsgebied te kunnen uitbreiden, hebben we een deel van de voormalige stortplaats afgegraven en werd het ecologisch minst waardevolle deel van natuurzone Nekkerwei mee ingeschakeld als tijdelijk overstroombaar gebied. De oorspronkelijke dijk op de linkeroever van de Maalbeek werd gedeeltelijk verwijderd. Tussen de Roostbaan en het overblijvende gedeelte van de oorspronkelijk dwarsdijk, ter hoogte van de knijpconstructie, ligt nu de nieuwe dijk.”

De uitbreiding van het bufferbekken moet niet alleen de omliggende straten voor wateroverlast behoeden, maar zorgt er ook voor dat het ecologisch meest waardevolle gedeelte van de Nekkerwei gespaard blijft van ongewenste overstromingen. De kostprijs voor de uitbreiding van overstromingsgebied Nekkerbos bedroeg 194.443 euro. De provincie moest 12.300 euro neertellen voor de aankoop van de gronden. Daardoor komt de totale kostprijs voor het bufferbekken in Grimbergen op 470.000 euro.

Burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) is tevreden dat de capaciteit van het overstromingsgebied uitgebreid werd. “Want bij extreem weer of aanhoudende regen liepen de Noodbeekstraat, de ’s Gravenmolenstraat, de Beekweg en de Roostbaan regelmatig onder. Ook de huizen bleven daarbij niet gespaard. Met die extra 10.000 kubieke meter zou dat probleem opgelost moeten zijn. Daarnaast zijn we ook een gescheiden rioleringsstelsel aan het aanleggen in de Roostbaan, zodat het regenwater binnenkort ook naar het bufferbekken kan vloeien.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise