Statutaire commissie Open Vld zegt 'neen'

 

De nieuwe coalitie van Open Vld en N-VA met Vernieuwing heeft een probleem. De statutaire commissie van Open Vld zegt namelijk ‘neen’ tegen een samenwerking met Vernieuwing. Een samenwerking is “onmogelijk omdat één van de verkozenen van Vernieuwing actief is bij het Vlaams Belang”, klinkt het. Het gaat om Luk Raekelboom. Als hij niet volledig of bestuurlijk breekt met Vlaams Belang of beslist om als onafhankelijke te gaan zetelen voor 1 december dan kan er geen coalitie met Open Vld. Als de lokale partijleden dat dan toch doen zullen de zes verkozenen uit de partij gezet worden.

De Grimbergse coalitievorming deed al heel wat stof opwaaien. Al op de verkiezingsavond bleek dat Open Vld, N-VA samen met Vernieuwing in zee zouden gaan. Een controversiële zet want het gaat om de lijst van ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans die tot 2015 zowel parlementslid als senator was voor de partij. Op de lijst staan ook nog verschillende andere voormalige Vlaams Belangers én – het grote struikelblok – met Luk Raekelboom ook nog een lid dat momenteel nog een Vlaams Belang-partijkaart heeft. Voor de Open Vld-top het goed en wel besefte had Selleslagh al de burgemeestersakte ingediend bij de gouverneur. Van Raekelboom werd gezegd dat hij in een beginselverklaring afstand had genomen van de nationale partij en dat de lijst een puur lokale insteek heeft.

Op vraag van voorzitter Gwendolyn Rutten boog de statutaire commissie van Open Vld zich toch over de vraag of de partijstatuten toelaten dat de Grimbergse afdeling een coalitie aangaat met de lijst Vernieuwing. Het antwoord is dus negatief. Het is voor de onafhankelijke commissie duidelijk dat de betrokken verkozene ‘zich profileert als Vlaams Belanger’.

De commissie wijst er meer bepaald op dat de man werkt op de fractie van Vlaams Belang in het Vlaams parlement en actief blijkt in de partijwerking in de regio. “Het is dan ook duidelijk voor de statutaire commissie dat Vernieuwing zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden die konden leiden tot een samenwerking en dat bijgevolg onze lokale afdeling ook niet kan overgaan tot een samenwerking met deze partij”, luidt de conclusie.

Volgens de statutaire commissie moet de Grimbergse afdeling ervoor instaan dat de verkozene van Vernieuwing ofwel “afstand doet van zijn gemeentelijk mandaat”, of “als onafhankelijke gaat zetelen” of “volledig bestuurlijk en professioneel breekt met Vlaams Belang”.

Lokaal voorzitter Patrick Vanbinst erkent de beslissing. “We zullen onze verantwoordelijkheid nemen en zo snel mogelijk contact opnemen met Vernieuwing”, aldus Vanbinst.

De Grimbergse afdeling krijgt van de statutaire commissie tijd tot 1 december. Lukt het de lokale verkozenen niet om Vernieuwing te overtuigen, dan kan er geen coalitie met Open Vld gemaakt worden. Kiest de lokale afdeling van Open Vld toch voor de vorming van een coalitie met de lijst, zal dit leiden tot de uitsluiting van de zes verkozenen uit de partij. Voor Chris Selleslagh zal dit in het uiterste geval geen verschil maken: zijn burgemeestersakte is al officieel ingediend. De voordrachtsakten van de schepenen evenwel niet.

Vernieuwing, de partij van ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans, kwam overigens als grote winnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen in Grimbergen. De partij wil nu een radiostilte inlassen. “We gaan onze tijd nemen en ons hier in de herfstvakantie over buigen”, zegt Bart Laeremans. “Tijdens de voorbije jaren en tijdens de campagne heeft Raekelboom zich uitsluitend geprofileerd als mandataris en militant voor Vernieuwing en een duidelijk onderscheid gemaakt met zijn job.

Net als alle andere kandidaten heeft hij met overtuiging onze beginselverklaring ondertekend waarin gesteld wordt dat Vernieuwing ‘een onafhankelijke ledenvereniging is, zonder structurele banden met enige nationale partij of beweging’. Vernieuwing bepaalt volledig autonoom haar politieke lijn en is aan niemand schatplichtig. Ook nam Luk vorig weekend ontslag uit zijn functie in de regionale werking, die overigens samenhing met zijn job. Blijkbaar is dat allemaal onvoldoende…”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise