Megadistriebutiecentrum langs Darse krijgt ‘njet’

De kans dat er een logistiek centrum op de grens van Vilvoorde met Grimbergen komt, is een pak kleiner geworden. Tot groot jolijt van de twee schepencolleges heeft minister Joke Schauvliege de vergunning voor het project geweigerd. Goodman Logistics kan wel nog een beroepsprocedure opstarten.

Het protest tegen de mogelijke komst van een logistiek centrum bestaande uit twee gebouwen met zeven magazijnen, waaronder één voor een nieuw distributiecentrum van Zalando, en 77 loskades voor vrachtwagens was de voorbije maanden bijzonder groot in Vilvoorde en Grimbergen. De stad en de gemeente vreesden niet alleen voor een pak extra verkeershinder, maar kantten zich ook tegen het verdwijnen van vier hectare bos. In februari dit jaar weigerde de provincie al de milieuvergunning voor het project, waarop Goodman Logistics in beroep ging bij Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Eind vorige maand kreeg de ontwikkelaar plots wat meer hoop toen de Vlaamse Omgevingsvergunningscommissie een positief advies gaf, mits er voldaan zou worden aan een aantal voorwaarden die de mobiliteitshinder moeten beperken.

Maar deze week sloeg de minister die hoop aan diggelen door de milieuvergunning te weigeren. “Er zijn nog te veel onduidelijkheden en hiaten inzake de mobiliteitseffecten”, aldus Schauvliege. “De gebruikers van het distributiecentrum zijn nog niet bekend, evenmin als het aantal vervoersbewegingen en de verdeling ervan tussen vrachtverkeer en bestelwagens. De impact op de mobiliteit langs de verschillende routes in een omgeving met een nu al hoge mobiliteitsdruk is dus moeilijk in te schatten. Daardoor is het onduidelijk dat de vergunningsaanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening en dat de hinder en effecten op mens en milieu tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.”

Een beslissing die in Vilvoorde op gejuich onthaald wordt. “Het is dan ook de enige logische keuze”, stelt burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Gezien de verwachte toename van het aantal vrachtwagens en verkeersbewegingen was het hallucinant dat dit project al een positief advies kreeg. We zijn dan ook bijzonder tevreden dat de minister nu een wijze beslissing neemt.” Ook in Grimbergen reageert men opgelucht. “Zo’n logistiek centrum bouwen in tijden waarin tal van grote mobiliteitswerken zoals de optimalisatie van de Brusselse ring en de komst van de trambus gepland staan, is een slechte keuze”, zegt mobiliteitsschepen Paul Hermans (CD&V). “Bovendien is er nu al heel wat logistieke overlast in de omgeving, dus dergelijk groot project was er niet gewenst.”

Bij Goodman Logistics betreuren ze de beslissing van de minister en zal men eerstdaags bepalen welke stappen ondernomen kunnen worden.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise